l   Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou

Novinky

Dálnice D35

Bylo podepsáno memorandum k D35

11. 3. 2021
Zásadní krok vedoucí k odblokování přípravy úseků D35 kolem Litomyšle se uskutečnil ve čtvrtek 11. 3. právě v tomto městě. Zástupci ŘSD, obcí a spolků podepsali memorandum k D35. V dokumentu se všechny strany zavázaly ke kompromisům vedoucím k rychlejší výstavbě dálnice kolem Litomyšle. Memorandum řeší např. vymezení trasy dálnice, její nivelitu (výšku náspů či hloubku zářezů) v jednotlivých etapách. Dále specifikuje výsadbu náhradní zeleně či umístění protihlukových stěn. ŘSD se podpisem zavázalo dálnici projektovat a postavit podle kompromisních dohod. Naopak dotčené okolní obce a občanské spolky přestanou podávat odvolání. Tím by se měla veškerá příprava urychlit. Zahájení stavby se předpokládá v roce 2023, a to jak v případě úseku Džbánov-Litomyšl (7,6 km), tak Litomyšl-Janov (10,4 km).

KONTAKTY

pro D35 Královéhradeckém kraji
Ing. Michal Doubek
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Hradec Králové 

Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové

E-mail: michal.doubek@rsd.cz
Tel.: +420 495 800 246, +420 725 145 455

pro I/35 Libereckém kraji
Ing. Martin Čulík
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Liberec

Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

E-mail: martin.culik@rsd.cz
Tel.: +420 485 251 119, +420 606 625 746
pro D35 v Pardubickém kraji
Ing. Hana Jarolímová
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

E-mail: hana.jarolimova@rsd.cz
Tel.: +420 466 046 539, +420 725 936 024
pro D35 v Olomouckém kraji
Ing. Hana Urbánková
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Olomouc

Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

E-mail: hana.urbankova@rsd.cz
Tel.: +420 785 759 311, +420 724 106 423
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

E-mail: posta@rsd.cz
Tel.: +420 241 084 111