l   Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou

Novinky

Dálnice D35

Chystá se podpis memoranda

3. 3. 2021
Dosud zablokovaná situace v přípravě úseku D35 kolem Litomyšle by moha mít brzy zdárné východisko. Zástupci obcí a místního spolku se dohodli s ŘSD na přesném znění memoranda, které má zajistit plynulou přípravu stavby D35 kolem města. ŘSD se zavázalo upravit projekt tak, aby jeho technické parametry více vyhovovaly požadavkům. Trasa však zůstane v původní směrové podobě. K podpisu dokumentu má dojít v březnu. Finální znění ještě musí odsouhlasit zastupitelstva dotčených obcí. Memorandum např. specifikuje, kde přibydou protihlukové stěny či kde vysazena náhradní zeleň. Dálnice pak bude více kopírovat terén, takže zářezy nebudou tak hluboké a naopak násypy tak vysoké. Po podpisu memoranda ŘSD spojí územní a stavební řízení, aby přípravu výstavby pokud možno co nejvíce urychlilo. Zahájení stavby úseku Litomyšl-Janov se předpokládá v roce 2023.

KONTAKTY

pro D35 Královéhradeckém kraji
Ing. Michal Doubek
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Hradec Králové 

Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové

E-mail: michal.doubek@rsd.cz
Tel.: +420 495 800 246, +420 725 145 455

pro I/35 Libereckém kraji
Ing. Martin Čulík
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Liberec

Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

E-mail: martin.culik@rsd.cz
Tel.: +420 485 251 119, +420 606 625 746
pro D35 v Pardubickém kraji
Ing. Hana Jarolímová
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

E-mail: hana.jarolimova@rsd.cz
Tel.: +420 466 046 539, +420 725 936 024
pro D35 v Olomouckém kraji
Ing. Hana Urbánková
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Olomouc

Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

E-mail: hana.urbankova@rsd.cz
Tel.: +420 785 759 311, +420 724 106 423
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

E-mail: posta@rsd.cz
Tel.: +420 241 084 111