l   Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou

Novinky

Dálnice D35

D35 dostala těsně zelenou

23. 9. 2017
Ve čtyřhodinovou bitvu se změnilo jednání zastupitelů o trasování dálnice D35. Ti nakonec rozhodli ve prospěch varianty, která je rozpracovanější a má podporu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a ministerstva dopravy. V sále, kam dorazilo nebývalé množství lidí, se však tato varianta dočkala nelichotivých přívlastků.

JAKO NA FOTBALE

Očekávaná bouřlivá diskuse přinesla slovní výpady nejen na zhotovitele trasy, kterým je ŘSD, ale i na vedení města. „To, co se tu děje, to je největší amatérismus za posledních deset let. Tajení a lži,“ prohlásil například obyvatel Litomyšle Tomáš Hajro.

Podobnou rétoriku zvolili i někteří zastupitelé. „Je tu velké informační vakuum a mnoho dezinformací,“ postěžoval si Radek Pulkrábek (Patriot SNK). Vzájemné osočování ze lží, amatérismu a diletantství bylo hlavním obsahem příspěvků vystupujících. Mnohdy to vypadalo, že zastánci více připravené varianty „0“, jsou doslova zločinci a příznivci varianty „1“ odborníci na slovo vzatí.

„Za posledního půl roku jsem se hodně poučil a jsem odborník na dálnici,“ řekl vystupující Ladislav Sýkora. Až po dvou a půl hodinách zazněla od řečnického pultu zásadní otázka: „Chceme dálnici, nebo ne?“ Položil ji místostarosta Josef Janeček (ODS). Ten také připomenul vleklá jednání o trasování dálnice, kdy se rozhodovalo, zda vůbec povede v blízkosti Litomyšle.

PODMÍNKY SOUHLASU

Po slovní přestřelce došlo na hlasování, které bylo nakonec veřejné. Původně přitom starosta Radomil Kašpar navrhoval, aby bylo tajné hlasování. Výsledek byl podle očekávání těsný a o jediný hlas byla schválena varianta „0“.

Z usnesení ZaM ZaM schvaluje vedení trasy D35 v okolí města Litomyšle variantou „0“ /ZUR/ dle předloženého projektu pro územní řízení na stavbuD35, 3507 Litomyšl Janov“. Podmínky souhlasu se stavbou jsou: 1) u částí stavby, kde hrozí riziko překročení hlukových norem, požadujeme vykoupení širšího pásu pozemků a realizaci protihlukových stěn a výsadbu dřevin s více vegetačními patry z důvodu omezení hlukového zatížení okolní zástavby 2) u obslužné komunikace mezi Suchou a Strakovem požadujeme doplnit do projektové dokumentace a poté realizovat výhybnu 3) nesouhlasíme s realizací připojení města na MUK Litomyšl sever 4) nesouhlasíme s umístěním odpočívky pro kamiony na území Města Litomyšle (tento bod byl již schválen v minulosti).


Zdroj: Chrudimský deník

KONTAKTY

pro D35 Královéhradeckém kraji
Ing. Michal Doubek
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Hradec Králové 

Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové

E-mail: michal.doubek@rsd.cz
Tel.: +420 495 800 246, +420 725 145 455

pro I/35 Libereckém kraji
Ing. Martin Čulík
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Liberec

Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

E-mail: martin.culik@rsd.cz
Tel.: +420 485 251 119, +420 606 625 746
pro D35 v Pardubickém kraji
Ing. Hana Jarolímová
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

E-mail: hana.jarolimova@rsd.cz
Tel.: +420 466 046 539, +420 725 936 024
pro D35 v Olomouckém kraji
Ing. Hana Urbánková
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Olomouc

Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

E-mail: hana.urbankova@rsd.cz
Tel.: +420 785 759 311, +420 724 106 423
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

E-mail: posta@rsd.cz
Tel.: +420 241 084 111