l   Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou

Novinky

Dálnice D35

Dokumentace k odpočívce se musí upravit

9. 3. 2021
Krajský úřad Pardubického kraje vrátil k přepracování dokumentaci EIA (posouzení vlivu stavby na životní prostředí) k výstavbě plánované odpočívce u Starého Města. ŘSD plánuje stavbu velké oboustranné odpočívky s celkovou kapacitou 348 míst, která bude součástí úseku D35 mezi Opatovcem a Starým Městem. Na základě zaslaných připomínek k předložené dokumentaci požaduje KÚ úpravu, a to s ohledem na pět vyjmenovaných oblastí. Obec se stavbou odpočívky na svém území dlouhodobě nesouhlasí.

KONTAKTY

pro D35 Královéhradeckém kraji
Ing. Michal Doubek
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Hradec Králové 

Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové

E-mail: michal.doubek@rsd.cz
Tel.: +420 495 800 246, +420 725 145 455

pro I/35 Libereckém kraji
Ing. Martin Čulík
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Liberec

Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

E-mail: martin.culik@rsd.cz
Tel.: +420 485 251 119, +420 606 625 746
pro D35 v Pardubickém kraji
Ing. Hana Jarolímová
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

E-mail: hana.jarolimova@rsd.cz
Tel.: +420 466 046 539, +420 725 936 024
pro D35 v Olomouckém kraji
Ing. Hana Urbánková
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Olomouc

Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

E-mail: hana.urbankova@rsd.cz
Tel.: +420 785 759 311, +420 724 106 423
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

E-mail: posta@rsd.cz
Tel.: +420 241 084 111