l   Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou

Novinky

Dálnice D35

Platnost územního rozhodnutí se musí prodloužit

12. 5. 2021
Úředníci Pardubického kraje zahájili řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí pro stavbu "I/35 Staré Město, připojení na D35". Územní rozhodnutí na tuto stavbu vydal městský úřad v Moravské Třebové koncem dubna 2019. ÚR poté nabylo v červnu právní moci s délkou trvání platnosti na dva roky. ŘSD nyní požádalo o prodloužení této lhůty o další dva roky. Důvodem podání žádosti je časová náročnost přípravy dalšího stupně projektové dokumentace (DSP) a také nedostatek finančních prostředků, které jsou přidělovány Státním fondem dopravní infrastruktury. Stavba zajistí propojení plánovaného úseku D35 mezi Opatovcem a Starým Městem se stávající trasou silnice I/35. Délka přivaděče je 3677 m a postaven má být v šířkové kategorii S 11,5/90. Zahájení stavby se předpokládá v roce 2023.

KONTAKTY

pro D35 Královéhradeckém kraji
Ing. Michal Doubek
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Hradec Králové 

Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové

E-mail: michal.doubek@rsd.cz
Tel.: +420 495 800 246, +420 725 145 455

pro I/35 Libereckém kraji
Ing. Martin Čulík
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Liberec

Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

E-mail: martin.culik@rsd.cz
Tel.: +420 485 251 119, +420 606 625 746
pro D35 v Pardubickém kraji
Ing. Hana Jarolímová
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

E-mail: hana.jarolimova@rsd.cz
Tel.: +420 466 046 539, +420 725 936 024
pro D35 v Olomouckém kraji
Ing. Hana Urbánková
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Olomouc

Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

E-mail: hana.urbankova@rsd.cz
Tel.: +420 785 759 311, +420 724 106 423
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

E-mail: posta@rsd.cz
Tel.: +420 241 084 111