l   Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou

Novinky

Dálnice D35

Trasa sjezdu z dálnice se měnit nebude

12. 11. 2019
Trasa plánovaného jižního sjezdu z budoucí dálnice D35 v Mohelnici zůstane zachována. Umístění v jiné poloze požadovali mohelničtí zastupitelé. Změna vedení sjezdu z mimoúrovňové křižovatky Mohelnice-jih byla požadována proto, že by po zbudování nadjezdu nad nedalekou železniční koridorovou tratí měla vzrůst intenzita provozu na silnici ve směru Úsov a Uničov. Město proto předložilo variantu trasy sjezdu, která by byla vedena dále od zástavby a nebylo by v ní třeba vybudovat na obchvatu města okružní křižovatku. ŘSD ale s novou verzí trasy nepočítá, jelikož by se musel jednak změnit územní plán, ale také by bylo nutné opětovně řešit vliv stavby na životní prostředí a další již běžící povolovací procesy. Jakékoli změny by způsobily oddálení zahájení stavby, která je součástí úseku mezi Starým Městem a Mohelnicí a s jehož zahájením se momentálně počítá v roce 2024.

KONTAKTY

pro D35 Královéhradeckém kraji
Ing. Michal Doubek
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Hradec Králové 

Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové

E-mail: michal.doubek@rsd.cz
Tel.: +420 495 800 246, +420 725 145 455

pro I/35 Libereckém kraji
Ing. Martin Čulík
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Liberec

Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

E-mail: martin.culik@rsd.cz
Tel.: +420 485 251 119, +420 606 625 746
pro D35 v Pardubickém kraji
Ing. Hana Jarolímová
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

E-mail: hana.jarolimova@rsd.cz
Tel.: +420 466 046 539, +420 725 936 024
pro D35 v Olomouckém kraji
Ing. Hana Urbánková
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Olomouc

Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

E-mail: hana.urbankova@rsd.cz
Tel.: +420 785 759 311, +420 724 106 423
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

E-mail: posta@rsd.cz
Tel.: +420 241 084 111