l   Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou

Novinky

Dálnice D35

Úsek D35 u Litomyšle má územní rozhodnutí

17. 12. 2020
Krajský úřad Pardubického kraje vydal 15. prosince územní rozhodnutí o umístění stavby úseku D35 u Litomyšle. Konkrétně jde o 5,31 km dlouhou část nazvanou "D35 Litomyšl-Janov, I. etapa". Tento úsek bude součástí dálničního obchvatu města. Jde o poslední úsek D35 v Pardubickém kraji, který neměl vydané územní rozhodnutí. To zahrnuje celkem 74 stavebních objektů a je zatím nepravomocné (stejně jako u úseků Litomyšl-Janov a Džbánov-Litomyšl). Trasa začíná cca 760 m za mimoúrovňovou křižovatkou Řídký a poté vede převážně po zemědělsky využívaných pozemcích. Záměr obsahuje sedm mostů, přeložky inženýrských sítí, protihlukové stěny či opocení dálnice.

KONTAKTY

pro D35 Královéhradeckém kraji
Ing. Michal Doubek
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Hradec Králové 

Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové

E-mail: michal.doubek@rsd.cz
Tel.: +420 495 800 246, +420 725 145 455

pro I/35 Libereckém kraji
Ing. Martin Čulík
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Liberec

Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

E-mail: martin.culik@rsd.cz
Tel.: +420 485 251 119, +420 606 625 746
pro D35 v Pardubickém kraji
Ing. Hana Jarolímová
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

E-mail: hana.jarolimova@rsd.cz
Tel.: +420 466 046 539, +420 725 936 024
pro D35 v Olomouckém kraji
Ing. Hana Urbánková
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Olomouc

Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

E-mail: hana.urbankova@rsd.cz
Tel.: +420 785 759 311, +420 724 106 423
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

E-mail: posta@rsd.cz
Tel.: +420 241 084 111