l   Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou

Novinky

Dálnice D35

Vedení trasy D35 u Litomyšle je projednáno

5. 8. 2019

V pondělí 5. 8. 2019 se na městském úřadě v Litomyšli uskutečnilo opětovné projednání územního řízení na stavbu dálnice D35 kolem Litomyšle. Konkrétně se jednalo o úsek Litomyšl-Janov, u kterého se veřejnost mohla naposledy vyjádřit k trasování budoucí komunikace. Jednání se uskutečnilo již v dubnu 2018, ovšem územní rozhodnutí vydáno nakonec nebylo. Po zapracování připomínek , kterých stavební úřad obdržel zhruba 20, se vydání územního rozhodnutí očekává do konce roku 2019.

KONTAKTY

pro D35 Královéhradeckém kraji
Ing. Michal Doubek
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Hradec Králové 

Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové

E-mail: michal.doubek@rsd.cz
Tel.: +420 495 800 246, +420 725 145 455

pro I/35 Libereckém kraji
Ing. Martin Čulík
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Liberec

Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

E-mail: martin.culik@rsd.cz
Tel.: +420 485 251 119, +420 606 625 746
pro D35 v Pardubickém kraji
Ing. Hana Jarolímová
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

E-mail: hana.jarolimova@rsd.cz
Tel.: +420 466 046 539, +420 725 936 024
pro D35 v Olomouckém kraji
Ing. Hana Urbánková
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Olomouc

Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

E-mail: hana.urbankova@rsd.cz
Tel.: +420 785 759 311, +420 724 106 423
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

E-mail: posta@rsd.cz
Tel.: +420 241 084 111