l   Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou

Novinky

Dálnice D35

Začal tendr na stavbu železničního mostu

17. 8. 2021
Na plánovaném úseku D35 mezi Janovem a Opatovcem musí být kvůli stavbě dálnice vybudován rovněž nový most na hlavním železničním koridoru. Jde o výstavbu železničního mostu SO 08-230 na trati Brno - Česká Třebová v žkm 233,0. V rámci stavby dojde též k vybudování provizorních a definitivních objektů železničního svršku a spodku, nástupiště železniční zastávky Svitavy-Lačnov, úpravám trakčního vedení, silových kabelů, zabezpečovacího zařízení, sdělovacích kabelů a osvětlení zastávky.
Nová mostní konstrukce je tvořena jednopolovou ocelovou celosvařovanou konstrukcí Langerovým trámem (tuhý trám vyztužený netuhým obloukem). Teoretické rozpětí hlavních nosníků bude činit 46,2 m. Kolej bude na mostním objektu uložena v kolejovém loži. V novém stavu jsou navrženy nové tížné železobetonové mostní opěry O 01 a O 02, se zavěšenými rovnoběžnými křídly. Most bude budován v definitivní poloze.

Před výstavbou mostu bude provedena jednokolejná provizorní přeložka železniční trati (SO 661, 662), aby mohla být splněna podmínka zachování provozu na železniční trati po dobu výstavby mostu alespoň po jedné koleji. Most vznikne v předstihu před hlavní stavbou D35, a to v době plánované výluky ČD. Stavba bude realizována dle projektové dokumentace společnosti Pragoprojekt, a.s. Předpokládaná cena stavby činí 136 925 994 Kč (bez DPH). Jako základní datum pro podání nabídek byl stanoven termín 23. 9. 2021.

KONTAKTY

pro D35 Královéhradeckém kraji
Ing. Michal Doubek
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Hradec Králové 

Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové

E-mail: michal.doubek@rsd.cz
Tel.: +420 495 800 246, +420 725 145 455

pro I/35 Libereckém kraji
Ing. Martin Čulík
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Liberec

Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

E-mail: martin.culik@rsd.cz
Tel.: +420 485 251 119, +420 606 625 746
pro D35 v Pardubickém kraji
Ing. Hana Jarolímová
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

E-mail: hana.jarolimova@rsd.cz
Tel.: +420 466 046 539, +420 725 936 024
pro D35 v Olomouckém kraji
Ing. Hana Urbánková
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Olomouc

Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

E-mail: hana.urbankova@rsd.cz
Tel.: +420 785 759 311, +420 724 106 423
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

E-mail: posta@rsd.cz
Tel.: +420 241 084 111