l   Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou

Novinky

Dálnice D35

Začala soutěž na archeologický výzkum v trase D35

19. 7. 2021
Kromě výstavby prvních dvou úseků D35 nadále intenzivně pokračuje příprava dalších částí dálnice od Ostrova do Mohelnice. Nejblíže realizaci je úsek mezi Janovem a Opatovcem na Svitavsku. ŘSD aktuálně zahájilo soutěž na zpracování záchranného archeologického průzkumu (ZAV) na trase tohoto bezmála 12 km dlouhého úseku. Předmětem prací ZAV, a to terénních částí zahrnujících začištění terénu, identifikaci jednotlivých archeologických vrstev a objektů, jejich dokumentaci a rozebrání. Dále zpracování laboratorních ošetření movitých archeologických nálezů, zpracování a vyhodnocení nemovitých a movitých archeologických nálezů v nálezové zprávě. Předpokládaná cena zakázky je 142 871 812 Kč (bez DPH). Jako základní datum pro podání nabídek byl stanoven termín 16. srpna. Samotné stavební práce na stavbě nového železničního mostu nad D35, který je součástí úseku, by ŘSD chtělo zahájit ještě v letošním roce.

KONTAKTY

pro D35 Královéhradeckém kraji
Ing. Michal Doubek
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Hradec Králové 

Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové

E-mail: michal.doubek@rsd.cz
Tel.: +420 495 800 246, +420 725 145 455

pro I/35 Libereckém kraji
Ing. Martin Čulík
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Liberec

Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

E-mail: martin.culik@rsd.cz
Tel.: +420 485 251 119, +420 606 625 746
pro D35 v Pardubickém kraji
Ing. Hana Jarolímová
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

E-mail: hana.jarolimova@rsd.cz
Tel.: +420 466 046 539, +420 725 936 024
pro D35 v Olomouckém kraji
Ing. Hana Urbánková
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Olomouc

Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

E-mail: hana.urbankova@rsd.cz
Tel.: +420 785 759 311, +420 724 106 423
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

E-mail: posta@rsd.cz
Tel.: +420 241 084 111