l   Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou

Novinky

Dálnice D35

Začala soutěž na průzkum u přivaděče k D35

1. 3. 2021
ŘSD pokročilo v přípravě stavby "I/36 Časy-Holice", která se stane přivaděčem k budované dálnici D35. Koncem února bylo vypsáno veřejné výběrové řízení na provedení záchranného archeologického výzkumu (ZAV) v trase přeložky. Předmětem prací je výzkum terénních částí (zahrnující začištění terénu, identifikaci jednotlivých archeologických vrstev a objektů). Dále dojde na dokumentaci a rozebrání objektů, zpracování laboratorních ošetření movitých archeologických nálezů, zpracování a vyhodnocení nemovitých a movitých archeologických nálezů v nálezové zprávě. Předpokládaná cena zakázky je cca 4 mil. Kč (bez DPH). Nabídky je možné podávat do 19. 3. Přivaděč bude mít délku necelých 3,5 km a zahájení jeho stavby se předpokládá v příštím roce. Stavba bude navazovat na část, která je součástí stavby dálnice Opatovice-Časy a bude se napojovat na MÚK Časy. Koncem února 2021 bylo v trase již provedeno kácení mimolesní zeleně.

KONTAKTY

pro D35 Královéhradeckém kraji
Ing. Michal Doubek
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Hradec Králové 

Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové

E-mail: michal.doubek@rsd.cz
Tel.: +420 495 800 246, +420 725 145 455

pro I/35 Libereckém kraji
Ing. Martin Čulík
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Liberec

Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

E-mail: martin.culik@rsd.cz
Tel.: +420 485 251 119, +420 606 625 746
pro D35 v Pardubickém kraji
Ing. Hana Jarolímová
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

E-mail: hana.jarolimova@rsd.cz
Tel.: +420 466 046 539, +420 725 936 024
pro D35 v Olomouckém kraji
Ing. Hana Urbánková
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Olomouc

Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

E-mail: hana.urbankova@rsd.cz
Tel.: +420 785 759 311, +420 724 106 423
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

E-mail: posta@rsd.cz
Tel.: +420 241 084 111