l   Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou

Novinky

Dálnice D35

Blíží se výzkum pod budoucím střediskem správy dálnice

10. 7. 2020
Pozemek určený pro výstavbu střediska správy a údržby dálnice (SSÚD) v lokalitě Městec již brzy obsadí stavební stroje. Místo u budoucí mimoúrovňové křižovatky na D35 u Ostrova musí být dle zákona prozkoumáno archeology. ŘSD aktuálně uzavřelo smlouvu na provedení zemních prací pro záchranný archeologický výzkum. Zakázka zahrnuje vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí, odstranění všech překážek a sejmutí kulturních vrstev. 
Vytěžená zemina bude uložena na skládku a po provedení archeologického průzkumu bude zpětně vrácena na původní místo ve stejných mocnostech, jako byla provedena skrývka (formou hutněného násypu a zásypu). Záchranný výzkum je potřeba provést před stavbou. Zakázku bude mít na starost firma Eurovia CS, a.s., která uspěla v otevřeném výběrovém řízení. Toho se zúčastnilo celkem pět firem či sdružení. Firma za práce dostane 2,49 milionu Kč (bez DPH), přičemž odhadovaná cena tendru byla 5,97 mil. Kč.

KONTAKTY

pro D35 Královéhradeckém kraji
Ing. Michal Doubek
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Hradec Králové 

Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové

E-mail: michal.doubek@rsd.cz
Tel.: +420 495 800 246, +420 725 145 455

pro I/35 Libereckém kraji
Ing. Martin Čulík
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Liberec

Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

E-mail: martin.culik@rsd.cz
Tel.: +420 485 251 119, +420 606 625 746
pro D35 v Pardubickém kraji
Ing. Hana Jarolímová
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

E-mail: hana.jarolimova@rsd.cz
Tel.: +420 466 046 539, +420 725 936 024
pro D35 v Olomouckém kraji
Ing. Hana Urbánková
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Olomouc

Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

E-mail: hana.urbankova@rsd.cz
Tel.: +420 785 759 311, +420 724 106 423
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

E-mail: posta@rsd.cz
Tel.: +420 241 084 111