l   Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou
30. 11. 2022

Ústavní soud v Brně odmítl stížnost spolku Krajina 2000 a obce Okrouhlo u Prahy, která navazovala na spor o trasu budoucího středočeského úseku dálnice D3…

29. 11. 2022

Na konci minulého týdne (25. listopadu) dokončilo ŘSD stavbu nového Střediska správy a údržby dálnic (SSÚS) v Městci. Od 22. 12. 2022, kdy bude zprovozněn nový…

Úseky dálnice

Zprovozněno
V realizaci
Předpoklad zahájení 2023
Předpoklad zahájení 2024
Předpoklad zahájení 2025
D v ů r K r á l ov én . L a b .J a r o m ě řZ á e hB o s k o v i c eK o st e le cna d O r l i c í 3 53 51 11 11 61 61 13 33 74 43 71 14 35 53 54 63 63 53 83 53 53 43 24 34 33 71 71 71 11 41 43 51 4 E ÚlibiceE ChomuticeE HořiceE SadováE OpatoviceE RokytnoE ČasyE DašiceE OstrovE DžbánovE ŘídkýE JanovE OpatovecE MaletínEMohelnice-severE235 Mohelnice-jihE240 LošticeE245 MladečE248 LitovelE253 UnčoviceE261 KřelovE272 NemilanyE281E290 V elký ÚjezdM296 Lipník n. B.M267 SlavonínM276 HoliceM St. MěstoEV . Mýto-západM PlotištěM Sedlice
Olomouc – Lipník n. B. (35,3 km)
(zprovozněno 2007)
Křelov - Slavonín, 2. etapa (3,3 km)
(předpokl. realizace 2024 - 2027)
Mohelnice – Olomouc (26,1 km)
(zprovozněno 1985)
Staré Město – Mohelnice (18,2 km)
(předpokl. realizace 2025 - 2029)
Opatovec – Staré Město (16,6 km)
(předpokl. realizace 2025 - 2029)
Janov – Opatovec (11,8 km)
(předpokl. realizace 2023 - 2026)
Litomyšl – Janov (10,4 km)
(předpokl. realizace 2024 - 2027)
Džbánov - Litomyšl (7,6 km)
(předpokl. realizace 2024 - 2027)
Vysoké Mýto - Džbánov (6,0 km)
(předpokl. realizace 2023 - 2026)
Ostrov – Vysoké Mýto (6,4 km)
(předpokl. realizace 2024 - 2027)
Ostrov - Vysoké Mýto, tunel Homole (0,6km)
(předpokl. realizace 2023 - 2026)
Časy – Ostrov (14,7 km)
(zprovoznění 2022)
Opatovice – Časy (12,6 km)
(zprovozněno 2021)
Sedlice – Opatovice (4,2 km)
(zprovozněno 2009)
Sadová - Plotiště (7,5 km)
(předpokl. realizace 2024 - 2026)
Hořice - Sadová (10,5 km)
(předpokl. realizace 2023 - 2025)
Úlibice - Hořice (16,3 km)
(předpokl. realizace 2024 - 2027)
Úlibice - obchvat (1,6 km)
(předpokl. realizace 2025 - 2028)
dálnice
silnice I. třídy (směrově dělené)
silnice I. třídy
silnice II. třídy
číslo dálnice
číslo silnice I. třídy
státní hranice
města (obce s rozšířenou působností)
zprovozněné úseky
úseky v realizaci
předpoklad zahájení 2023
předpoklad zahájení 2024
předpoklad zahájení 2025

Novinky

Soud zamítl stížnost

30. 11. 2022
Ústavní soud v Brně odmítl stížnost spolku Krajina 2000 a obce Okrouhlo u Prahy, která navazovala na spor o trasu budoucího středočeského úseku dálnice D3 dlouhodobě plánovanou přes oblast Posázaví. Spolek s obcí se u správních soudů…

Středisko je hotové

29. 11. 2022
Na konci minulého týdne (25. listopadu) dokončilo ŘSD stavbu nového Střediska správy a údržby dálnic (SSÚS) v Městci. Od 22. 12. 2022, kdy bude zprovozněn nový úsek dálnice D35 Časy-Ostrov, bude mít nové SSÚD ve správě téměř 32 km dálnice…

Průzkum má zpracovatele

28. 11. 2022
Sdružení firem Eurovia CS a Archaia se postarají o provedení záchranného archeologického výzkumu (ZAV) v trase šestikilometrového úseku D35 mezi Vysokým Mýtem a Džbánovem. V soutěži vypsané v polovině července bylo toto sdružení jediným…

Vznik a historický vývoj dálnice d35

Dálnice D35 představuje v současných plánech české dálniční sítě tzv. severní páteřní trasu spojující Čechy a Moravu. Poprvé se tato komunikace objevila v plánech dálniční sítě již v roce 1963 jako dálnice D35, vedoucí v trase Hradec Králové – Litomyšl – Svitavy– Jevíčko – Konice – Olomouc – Lipník nad Bečvou, kde se měla napojovat na dálnici D47 (dnes D1).

Začátkem devadesátých let byly jako součást D35 u Olomouce rozestavěny první dva stavební úseky tohoto dálničního tahu, ostatní stavby již byly připravovány v parametrech dálnice. V roce 1993 totiž došlo k předefinování priorit výstavby i jednotlivých tahů, od tohoto roku je tak D35 plánována již v současné trase Liberec – Jičín – Hradec Králové – Olomouc – Lipník nad Bečvou. Tato z velké části zatím jen plánovaná dálnice propojuje čtyři krajská města a kříží dalších šest definovaných tahů dálniční sítě, konkrétně jde o R10 u Turnova, D11 u Hradce Králové (se kterou má společný peážní úsek), plánovanou R43 u Moravské Třebové, R46 a R55 u Olomouce a nakonec plynule navazuje na již vybudovaný úsek dálnice D1 u Lipníku nad Bečvou ve směru na Ostravu. S celkovou délkou přes 260 km půjde o nejdelší českou rychlostní silnici. D35 je v celé svojí délce součástí doplňkového tahu E442 evropské sítě E silnic.

Z celého tahu D35 je již v provozu několik vzájemně nepropojených částí, konkrétně se jedná o úseky Liberec – Turnov (R10), Sedlice (D11) – Opatovice-Časy, Mohelnice – Olomouc, a částečně nedokončený obchvat Olomouce s navazujícím úsekem Olomouc – Lipník nad Bečvou (D1).  Nejstarší částí D35 je úsek mezi Mohelnicí a Olomoucí, který byl realizován v rámci tzv. „Velkých oprav“, jednotlivé stavby tu byly uváděny do provozu mezi lety 1978–1986. Od konce 80. let probíhala i výstavba a modernizace silnice I/35 mezi Turnovem a Libercem v návaznosti na budovanou rychlostní silnici R10 z Prahy. Práce na tomto úseku byly ukončeny v srpnu 2008 dokončením modernizace úseku mezi Jeřmanicemi a Rádelským Mlýnem. Do Liberce je tak nyní možné díky R10 a tomuto úseku D35 dojet z Prahy bez přerušení po rychlostních silnicích. V rámci projektu dálnice D35 probíhala na začátku 90. let příprava výstavby prvních úseků této dálnice (v dálničních parametrech), po roce 1993 připravované již jako dálnice D35 .

Koncem devadesátých let pak byla zprovozněna část D35 mezi Olomoucí a Lipníkem nad Bečvou, v říjnu 2003 byl slavnostně otevřen jižní obchvat Olomouce, v listopadu 2007 pak i západní část obchvatu města s provizorním napojením na trasu tzv. Severního spoje u Topolan. Tímto byla z tohoto krajského města odvedena převážná část tranzitní dopravy. Nejmladším provozovaným úsekem D35 je pak v prosinci 2021 zprovozněná 12,6 km dlouhá stavba D35 Opatovice nad Labem – Časy, která je symbolickým počátkem výstavby klíčového úseku D35 mezi Hradcem Králové a Mohelnicí, od něj má plynule pokračovat výstavba navazujících úseků přes celý Pardubický kraj.

Zejména část D35 mezi Hradcem Králové a Olomoucí tvoří v návaznosti na dálnici D11 z Prahy páteřní část této komunikace a jsou tu také plánovány nejvyšší intenzity dopravy z celé D35, a to v rozmezí 31 až 53 tisíc vozidel za 24 hodin v obou směrech pro rok 2040. Neexistencí této části komunikace trpí zejména lidé v obcích ležících na současné silnici I/35, s postupnou dostavbou dalších úseků D35 zároveň vzrůstá atraktivita této silnice jako spojení středních a východních Čech se střední a severní Moravou a tím dochází k dalšímu nárůstu dopravního zatížení na stávající trase.

Urychlená dostavba D35, především v chybějícím úseku mezi Hradcem Králové a Mohelnicí, patří mezi nejvyšší priority v současných plánech na dostavbu české dálniční sítě. Důkazem této skutečnosti jsou i např. usnesení vlády ze dne 5. 1. 2009 o jmenování zmocněnce vlády pro liniovou výstavbu dálnice D35 nebo zákon ze dne 4. 11. 2009 o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, který byl přijat i díky tlaku na urychlenou dostavbu této páteřní komunikace.

INFOCENTRUM D35

Informační centrum dopravních staveb Pardubického kraje ve Vysokém Mýtě.
Je určeno jak odborné, tak především laické veřejnosti k informování o postupu přípravy a výstavby nejen jednotlivých úseků dálnice D35, ale i ostatních silničních staveb v Pardubickém kraji.
Úřední hodiny jsou každý uterý od 14 do 16 hod. Je také možné domluvit si návštěvu Informačního centra i mimo úřední hodiny.
Adresa místa infocentra
B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto
Kontaktní osoba
Bohuslav Fencl
Tel.: 602 701 303
E-mail: bohuslav.fencl@seznam.cz

KONTAKTY

pro D35 Královéhradeckém kraji
Ing. Michal Doubek
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Hradec Králové 

Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové

E-mail: michal.doubek@rsd.cz
Tel.: +420 495 800 246, +420 725 145 455

pro I/35 Libereckém kraji
Ing. Martin Čulík
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Liberec

Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

E-mail: martin.culik@rsd.cz
Tel.: +420 485 251 119, +420 606 625 746
pro D35 v Pardubickém kraji
Ing. Hana Jarolímová
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

E-mail: hana.jarolimova@rsd.cz
Tel.: +420 466 046 539, +420 725 936 024
pro D35 v Olomouckém kraji
Ing. Hana Urbánková
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Olomouc

Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

E-mail: hana.urbankova@rsd.cz
Tel.: +420 785 759 311, +420 724 106 423
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

E-mail: posta@rsd.cz
Tel.: +420 241 084 111