l   Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou
3. 6. 2024

Ředitelství silnic a dálnic a Státní pozemkový úřad spolupracují během výstavby tuzemské dopravní infrastruktury. Obě státní instituce protínají pracovní…

31. 5. 2024

Dne 13. 6. 2024 proběhne investorský den na Ministerstvu dopravy, kde se představí projekt potencionálním zajemcům.

Úseky dálnice

Zprovozněno
Předpoklad zahájení 2024
Předpoklad zahájení 2025
Předpoklad zahájení 2027
0 km
35.3 km
Olomouc – Lipník n. B. (35,3 km)
(zprovozněno 1997-2007)
0 km
0 km
Odpočívka Nemilany vpravo
(předpokl. realizace 2027 – 2028)
35.3 km
38.6 km
Křelov - Slavonín, 2. etapa (3,2 km)
(zprovoznění 2026)
38.6 km
64.7 km
Mohelnice – Olomouc (26,1 km)
(zprovozněno 1978-1986)
64.7 km
82.9 km
Staré Město – Mohelnice (18,2 km)
(předpokl. realizace 2026 - 2029)
1 km
2 km
Odpočívka Staré Město
(předpokl. realizace 2026 – 2029)
82.9 km
99.5 km
Opatovec – Staré Město (16,6 km)
(předpokl. realizace 2026 - 2029)
99.5 km
111.2 km
Janov – Opatovec (11,8 km)
(zprovoznění 2025)
111.2 km
121.6 km
Litomyšl – Janov (10,4 km)
(předpokl. realizace 2024 - 2027)
121.6 km
129.2 km
Džbánov - Litomyšl (7,6 km)
(zprovoznění 2027)
1 km
2 km
Odpočívka Hrušová
(zprovoznění 2027)
129.2 km
135.2 km
Vysoké Mýto - Džbánov (6,0 km)
(zprovoznění 2025)
135.2 km
142.2 km
Ostrov – Vysoké Mýto (6,2 km)
(zprovoznění 2026)
0 km
0 km
Ostrov - Vysoké Mýto, tunel Homole (0,8 km)
(zprovoznění 2026)
142.2 km
156.9 km
Časy – Ostrov (14,7 km)
(zprovozněno 2022)
156.9 km
169.5 km
Opatovice – Časy (12,6 km)
(zprovozněno 2021)
169.5 km
173.7 km
Sedlice – Opatovice (4,2 km)
(zprovozněno 2009)
173.7 km
181.2 km
Sadová - Plotiště (7,5 km)
(předpokl. realizace 2024 - 2027)
181.2 km
191.7 km
Hořice - Sadová (10,5 km)
(zprovoznění 2025)
1 km
2 km
Odpočívka Holovousy
(předpokl. realizace 2025 - 2028)
191.7 km
208 km
Úlibice - Hořice (16,3 km)
(předpokl. realizace 2025 - 2028)
208 km
209.6 km
Úlibice - obchvat (1,6 km)
(předpokl. realizace 2025 - 2028)
E I A Z P S P P V Ř E I A Z P S P V Ř P
Olomouc – Lipník n. B. (35,3 km)
(zprovozněno 1997-2007)
Odpočívka Nemilany vpravo
(předpokl. realizace 2027 – 2028)
Křelov - Slavonín, 2. etapa (3,2 km)
(zprovoznění 2026)
Mohelnice – Olomouc (26,1 km)
(zprovozněno 1978-1986)
Staré Město – Mohelnice (18,2 km)
(předpokl. realizace 2026 - 2029)
Odpočívka Staré Město
(předpokl. realizace 2026 – 2029)
Opatovec – Staré Město (16,6 km)
(předpokl. realizace 2026 - 2029)
Janov – Opatovec (11,8 km)
(zprovoznění 2025)
Litomyšl – Janov (10,4 km)
(předpokl. realizace 2024 - 2027)
Džbánov - Litomyšl (7,6 km)
(zprovoznění 2027)
Odpočívka Hrušová
(zprovoznění 2027)
Vysoké Mýto - Džbánov (6,0 km)
(zprovoznění 2025)
Ostrov – Vysoké Mýto (6,2 km)
(zprovoznění 2026)
Ostrov - Vysoké Mýto, tunel Homole (0,8 km)
(zprovoznění 2026)
Časy – Ostrov (14,7 km)
(zprovozněno 2022)
Opatovice – Časy (12,6 km)
(zprovozněno 2021)
Sedlice – Opatovice (4,2 km)
(zprovozněno 2009)
Sadová - Plotiště (7,5 km)
(předpokl. realizace 2024 - 2027)
Hořice - Sadová (10,5 km)
(zprovoznění 2025)
Odpočívka Holovousy
(předpokl. realizace 2025 - 2028)
Úlibice - Hořice (16,3 km)
(předpokl. realizace 2025 - 2028)
Úlibice - obchvat (1,6 km)
(předpokl. realizace 2025 - 2028)
dálnice
silnice I. třídy (směrově dělené)
silnice I. třídy
silnice II. třídy
číslo dálnice
číslo silnice I. třídy
státní hranice
města (obce s rozšířenou působností)
zprovozněné úseky
úseky v realizaci
předpoklad zahájení 2024
předpoklad zahájení 2025
předpoklad zahájení 2026
předpoklad zahájení 2027

Novinky

ŘSD směnilo pozemky s SPÚ

3. 6. 2024
Ředitelství silnic a dálnic a Státní pozemkový úřad spolupracují během výstavby tuzemské dopravní infrastruktury. Obě státní instituce protínají pracovní působení během přípravy staveb při majetkoprávním vypořádání a následně se vzájemná…

Investorký den k projektu PPP D35

31. 5. 2024
Dne 13. 6. 2024 proběhne investorský den na Ministerstvu dopravy, kde se představí projekt potencionálním zajemcům.

Začala stavba D35 u Ostrova

6. 5. 2024
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo 6. května 2024 stavbu sedm kilometrů dlouhého úseku dálnice D35 Ostrov – Vysoké Mýto v Pardubickém kraji. Součástí úseku je stavba tunelu Homole dlouhého 800 metrů. Práce na obou stavbách za 3,2…

Vznik a historický vývoj dálnice d35

Dálnice D35 představuje v současných plánech české dálniční sítě tzv. severní páteřní trasu spojující Čechy a Moravu. Poprvé se tato komunikace objevila v plánech dálniční sítě již v roce 1963 jako dálnice D35, vedoucí v trase Hradec Králové – Litomyšl – Svitavy– Jevíčko – Konice – Olomouc – Lipník nad Bečvou, kde se měla napojovat na dálnici D47 (dnes D1).

Začátkem devadesátých let byly jako součást D35 u Olomouce rozestavěny první dva stavební úseky tohoto dálničního tahu, ostatní stavby již byly připravovány v parametrech dálnice. V roce 1993 totiž došlo k předefinování priorit výstavby i jednotlivých tahů, od tohoto roku je tak D35 plánována již v současné trase Liberec – Jičín – Hradec Králové – Olomouc – Lipník nad Bečvou. Tato z velké části zatím jen plánovaná dálnice propojuje čtyři krajská města a kříží dalších šest definovaných tahů dálniční sítě, konkrétně jde o R10 u Turnova, D11 u Hradce Králové (se kterou má společný peážní úsek), plánovanou I/73 u Moravské Třebové, D46 a D55 u Olomouce a nakonec plynule navazuje na již vybudovaný úsek dálnice D1 u Lipníku nad Bečvou ve směru na Ostravu. S celkovou délkou přes 260 km půjde o nejdelší českou rychlostní silnici. D35 je v celé svojí délce součástí doplňkového tahu E442 evropské sítě E silnic.

Z celého tahu D35 je již v provozu několik vzájemně nepropojených částí, konkrétně se jedná o úseky Liberec – Turnov (R10), Sedlice (D11) – Opatovice-Časy, Mohelnice – Olomouc, a částečně nedokončený obchvat Olomouce s navazujícím úsekem Olomouc – Lipník nad Bečvou (D1).  Nejstarší částí D35 je úsek mezi Mohelnicí a Olomoucí, který byl realizován v rámci tzv. „Velkých oprav“, jednotlivé stavby tu byly uváděny do provozu mezi lety 1978–1986. Od konce 80. let probíhala i výstavba a modernizace silnice I/35 mezi Turnovem a Libercem v návaznosti na budovanou rychlostní silnici R10 z Prahy. Práce na tomto úseku byly ukončeny v srpnu 2008 dokončením modernizace úseku mezi Jeřmanicemi a Rádelským Mlýnem. Do Liberce je tak nyní možné díky R10 a tomuto úseku D35 dojet z Prahy bez přerušení po rychlostních silnicích. V rámci projektu dálnice D35 probíhala na začátku 90. let příprava výstavby prvních úseků této dálnice (v dálničních parametrech), po roce 1993 připravované již jako dálnice D35 .

Koncem devadesátých let pak byla zprovozněna část D35 mezi Olomoucí a Lipníkem nad Bečvou, v říjnu 2003 byl slavnostně otevřen jižní obchvat Olomouce, v listopadu 2007 pak i západní část obchvatu města s provizorním napojením na trasu tzv. Severního spoje u Topolan. Tímto byla z tohoto krajského města odvedena převážná část tranzitní dopravy. Poté následovala dlouhá pauza, během které se připravovaly další úseky. Dalším zprovozněný úsekem D35 byla v prosinci 2021 otevřená 12,6 km dlouhá stavba D35 Opatovice nad Labem – Časy, která se stala symbolickým počátkem výstavby klíčového úseku D35 mezi Hradcem Králové a Mohelnicí. Následovalo zprovoznění úseku Časy – Ostrov, po němž se D35 protáhla od 22. prosince 2022 o dalších 14,7 km.

Zejména část D35 mezi Hradcem Králové a Olomoucí tvoří v návaznosti na dálnici D11 z Prahy páteřní část této komunikace a jsou tu také plánovány nejvyšší intenzity dopravy z celé D35, a to v rozmezí 31 až 53 tisíc vozidel za 24 hodin v obou směrech pro rok 2040. Neexistencí této části komunikace trpí zejména lidé v obcích ležících na současné silnici I/35, s postupnou dostavbou dalších úseků D35 zároveň vzrůstá atraktivita této silnice jako spojení středních a východních Čech se střední a severní Moravou a tím dochází k dalšímu nárůstu dopravního zatížení na stávající trase.

Urychlená dostavba D35, především v chybějícím úseku mezi Hradcem Králové a Mohelnicí, patří mezi nejvyšší priority v současných plánech na dostavbu české dálniční sítě. Důkazem této skutečnosti jsou i např. usnesení vlády ze dne 5. 1. 2009 o jmenování zmocněnce vlády pro liniovou výstavbu dálnice D35 nebo zákon ze dne 4. 11. 2009 o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, který byl přijat i díky tlaku na urychlenou dostavbu této páteřní komunikace.

INFOCENTRUM D35

Informační centrum dopravních staveb Pardubického kraje ve Vysokém Mýtě.
Je určeno jak odborné, tak především laické veřejnosti k informování o postupu přípravy a výstavby nejen jednotlivých úseků dálnice D35, ale i ostatních silničních staveb v Pardubickém kraji.
Úřední hodiny jsou každý uterý od 14 do 16 hod. Je také možné domluvit si návštěvu Informačního centra i mimo úřední hodiny.
Adresa místa infocentra
B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto
Kontaktní osoba
Bohuslav Fencl
Tel.: 602 701 303
E-mail: bohuslav.fencl@seznam.cz

KONTAKTY

pro D35 Královéhradeckém kraji
Ing. Michal Doubek
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Hradec Králové 

Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové

E-mail: michal.doubek@rsd.cz
Tel.: +420 495 800 246, +420 725 145 455

pro I/35 Libereckém kraji
Ing. Martin Čulík
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Liberec

Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

E-mail: martin.culik@rsd.cz
Tel.: +420 485 251 119, +420 606 625 746
pro D35 v Pardubickém kraji
Ing. Hana Jarolímová
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

E-mail: hana.jarolimova@rsd.cz
Tel.: +420 466 046 539, +420 725 936 024
pro D35 v Olomouckém kraji
Ing. Hana Urbánková
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Olomouc

Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

E-mail: hana.urbankova@rsd.cz
Tel.: +420 785 759 311, +420 724 106 423
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

E-mail: posta@rsd.cz
Tel.: +420 241 084 111