l   Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou

Novinky

Dálnice D35

Chystá se průzkum pod přivaděčem k D35

19. 5. 2021
V horizontu nejbližších týdnů se dá očekávat pohyb stavební techniky na 3440 m dlouhé stavbě přeložky silnice I/36 mezi Holicemi a Časy. Začne zde záchranný archeologický průzkum. Průzkum provede firma Eurovia ve spolupráci s Východočeským muzeem v Pardubicích. Vítěz zakázky byl jediným uchazečem ve veřejné soutěži. ŘSD uzavřelo s vítězným sdružením smlouvu za bezmála 4,5 mil. Kč (bez DPH). ŘSD podepsalo počátkem května smlouvu též s firmou Mados MT, která za 3,63 mil. Kč (bez DPH) provede nezbytné zemní práce. Tuto zakázku chtělo získat jedenáct zájemců. Vedle průzkumu má letos začít též výběrové řízení na zhotovitele stavby, která má být zahájena v roce 2022. K dokončení přípravy zbývá ŘSD ještě vykoupit dva potřebné pozemky v trase přeložky. Nová napřímená komunikace bude sloužit jako přivaděč k dálnici D35 na mimoúrovňovou křižovatku u Časů.

KONTAKTY

pro D35 Královéhradeckém kraji
Ing. Michal Doubek
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Hradec Králové 

Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové

E-mail: michal.doubek@rsd.cz
Tel.: +420 495 800 246, +420 725 145 455

pro I/35 Libereckém kraji
Ing. Martin Čulík
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Liberec

Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

E-mail: martin.culik@rsd.cz
Tel.: +420 485 251 119, +420 606 625 746
pro D35 v Pardubickém kraji
Ing. Hana Jarolímová
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

E-mail: hana.jarolimova@rsd.cz
Tel.: +420 466 046 539, +420 725 936 024
pro D35 v Olomouckém kraji
Ing. Hana Urbánková
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Olomouc

Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

E-mail: hana.urbankova@rsd.cz
Tel.: +420 785 759 311, +420 724 106 423
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

E-mail: posta@rsd.cz
Tel.: +420 241 084 111