l   Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou

Novinky

Dálnice D35

Chystá se stavba přemostění koridoru

12. 4. 2021
Ke křížení dvou dopravních tepen dojde v případě budování D35 u Uherska, kde trasa dálnice musí překonat hlavní železniční koridor Praha-Česká Třebová. Jedná se o nejsložitější stavební objekt úseku mezi Časy a Ostrovem. V minulých měsících došlo k postupnému vybudování bočních opěr a pilířů, které se nachází v těsném sousedství kolejí. V současnosti již prostor kolem vybetonovaných částí obsadili stavebníci firmy SMP, která most nad tratí ve stanici Uhersko postaví. Na místě již vznikly podpěrné konstrukce. Práce však pokračují i na dalších mostech. Dokončena je betonáž sousední dlouhé  estakády přes Labe a jeho záplavové území. Pilíře i opěry jsou hotové též na mostu mezi Uherskem a Čeradicemi. Kompletní mostovky mají mosty např. u Opočně na konci trasy, most na MÚK Dašice, most nad silnicí mezi Platěnicemi a Dolní Rovní i na vedlejší železniční trati z Moravan do Holic. Průběh prací v březnu si můžete prohlédnout na videu zde: https://www.youtube.com/watch?v=yqppfY3MyI4

KONTAKTY

pro D35 Královéhradeckém kraji
Ing. Michal Doubek
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Hradec Králové 

Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové

E-mail: michal.doubek@rsd.cz
Tel.: +420 495 800 246, +420 725 145 455

pro I/35 Libereckém kraji
Ing. Martin Čulík
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Liberec

Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

E-mail: martin.culik@rsd.cz
Tel.: +420 485 251 119, +420 606 625 746
pro D35 v Pardubickém kraji
Ing. Hana Jarolímová
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

E-mail: hana.jarolimova@rsd.cz
Tel.: +420 466 046 539, +420 725 936 024
pro D35 v Olomouckém kraji
Ing. Hana Urbánková
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Olomouc

Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

E-mail: hana.urbankova@rsd.cz
Tel.: +420 785 759 311, +420 724 106 423
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

E-mail: posta@rsd.cz
Tel.: +420 241 084 111