l   Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou

Novinky

Dálnice D35

Finišuje stavba nejdelšího mostu

9. 4. 2021
Prosinec je stále platný aktuální termín pro zprovoznění prvního úseku D35 mezi Opatovicemi nad Labem a Časy. A právě hned za Opatovicemi se nachází nejsložitější stavba z celé 12,6 km dlouhé trasy. Estakáda přes Labe a jeho záplavové území měří přes jeden kilometr. V březnu chybělo vybetonovat  osledních několik polí levého mostu. Na tom pravém jsou již vybetonované boční římsy, které umožnily instalaci zábradlí. V pokročilém stádiu jsou však i další mostní objekty (most za Bukovinou směr Vysoká nad Labem, most na silnici mezi Bukovinou a Borkem, most na silnici mezi Borkem a Újezdem u Sezemic, most na polní cestě mezi Újezdem a Rokytnem, most na MÚK Rokytno, most mezi Chotčí a Dolními Ředicemi či most na silnici I/36 mezi Časy a Holicemi). U všech zmíněných mostů je dokončena betonáž mostovek a pracuje se na přechodových částech. Z dalších viditelných prací lze vyjmenovat budování kanalizace ve středním dělícím pásu či tvorbu základů sloupků potřebných pro ukotvení protihlukových stěn. Postup prací v březnu na celém úseku si lze prohlédnout zde: https://www.youtube.com/watch?v=XKl9Nk6vmWY

KONTAKTY

pro D35 Královéhradeckém kraji
Ing. Michal Doubek
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Hradec Králové 

Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové

E-mail: michal.doubek@rsd.cz
Tel.: +420 495 800 246, +420 725 145 455

pro I/35 Libereckém kraji
Ing. Martin Čulík
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Liberec

Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

E-mail: martin.culik@rsd.cz
Tel.: +420 485 251 119, +420 606 625 746
pro D35 v Pardubickém kraji
Ing. Hana Jarolímová
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

E-mail: hana.jarolimova@rsd.cz
Tel.: +420 466 046 539, +420 725 936 024
pro D35 v Olomouckém kraji
Ing. Hana Urbánková
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Olomouc

Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

E-mail: hana.urbankova@rsd.cz
Tel.: +420 785 759 311, +420 724 106 423
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

E-mail: posta@rsd.cz
Tel.: +420 241 084 111