l   Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou

Novinky

Dálnice D35

Hrubé zemní práce skončí letos

19. 8. 2020
Stavební firmy realizující dva úseky D35 mezi Opatovicemi a Ostrovem plánují ještě do konce letošního roku dokončit hrubé zemní práce. Stavba více než 27 km je v plném proudu. Minulý rok se přeložila většina inženýrských sítí a vznikly základy mostních objektů. Ty se nadále budují. V současné době pokračuje na vybraných úsecích pokládka konstrukčních vrstev, z nichž převážná část by měla být před koncem roku ochráněna první asfaltovou podkladní vrstvou. Jedná se zejména o úseky v blízkosti mimoúrovňových křižovatek Rokytno a Dašice. Největší mostní estakáda vzniká za již provozovanou mimoúrovňovou křižovatkou u Opatovic nad Labem. Zhruba kilometr dlouhý most se staví technologii posuvné skruže a bude přetínat řeku Labe a její zátopové území. Estakáda je
součástí prvního úseku z Opatovic do Časů, jehož zprovoznění je plánované na konec příštího roku.

KONTAKTY

pro D35 Královéhradeckém kraji
Ing. Michal Doubek
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Hradec Králové 

Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové

E-mail: michal.doubek@rsd.cz
Tel.: +420 495 800 246, +420 725 145 455

pro I/35 Libereckém kraji
Ing. Martin Čulík
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Liberec

Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

E-mail: martin.culik@rsd.cz
Tel.: +420 485 251 119, +420 606 625 746
pro D35 v Pardubickém kraji
Ing. Hana Jarolímová
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

E-mail: hana.jarolimova@rsd.cz
Tel.: +420 466 046 539, +420 725 936 024
pro D35 v Olomouckém kraji
Ing. Hana Urbánková
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Olomouc

Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

E-mail: hana.urbankova@rsd.cz
Tel.: +420 785 759 311, +420 724 106 423
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

E-mail: posta@rsd.cz
Tel.: +420 241 084 111