l   Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou

Novinky

Dálnice D35

Jsou vykoupeny další pozemky

9. 6. 2021
Už v příštím roce plánuje ŘSD zahájit stavbu první úseku D35 mezi Hradcem Králové a Jičínem. Na třech úsecích proto pokračují výkupy pozemků a další kroky vedoucí k vydání stavebních povolení. Jako první se má stavět úsek mezi Hořicemi a Sadovou (10,5 km), kde má ŘSD vypořádáno 79% trvalých záborů. Na tento úsek bude od jihu navazovat 7,5 km dlouhá část mezi Sadovou a obcí Plotiště nad Labem, kde má ŘSD vykoupeno již 89% potřebných pozemků. Ještě lépe je tomu v případě 16,3 km dlouhého severního úseku mezi Hořicemi a Úlibicemi, kde ŘSD získalo do svého majetku již 96% všech listů vlastnictví. Tyto dva úseky se mají začít budovat v roce 2023.

KONTAKTY

pro D35 Královéhradeckém kraji
Ing. Michal Doubek
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Hradec Králové 

Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové

E-mail: michal.doubek@rsd.cz
Tel.: +420 495 800 246, +420 725 145 455

pro I/35 Libereckém kraji
Ing. Martin Čulík
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Liberec

Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

E-mail: martin.culik@rsd.cz
Tel.: +420 485 251 119, +420 606 625 746
pro D35 v Pardubickém kraji
Ing. Hana Jarolímová
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

E-mail: hana.jarolimova@rsd.cz
Tel.: +420 466 046 539, +420 725 936 024
pro D35 v Olomouckém kraji
Ing. Hana Urbánková
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Olomouc

Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

E-mail: hana.urbankova@rsd.cz
Tel.: +420 785 759 311, +420 724 106 423
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

E-mail: posta@rsd.cz
Tel.: +420 241 084 111