l   Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou

Novinky

Dálnice D35

Kraj do budoucna počítá s křižovatkou u Litomyšle

25. 5. 2020
Na schůzce generálního ředitele ŘSD a ředitele pardubické správy ŘSD s hejtmanem Pardubického kraje se probíralo i téma vybudování mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Litomyšl-sever. Ta po dřívějším odmítnutí zástupců měst a obcí z plánů projektantů měla zmizet, ovšem po změně postojů samospráv je výhledové vybudování křižovatky opět reálné.
Křižovatka má zajistit napojení Orlickoústecka na dálnici u Litomyšle (na úsek D35 Litomyšl-Janov). Součástí MÚK mají být i navazující novostavby obchvatů Němčic a Zhoře. S výstavbou MÚK se počítá až dodatečně. "Bude se na ní nadále pracovat tak, aby bylo možné ji případně bez zásahů do samotného tělesa dálnice dobudovat,“ uvedl hejtman Martin Netolický. Pokud MÚK nevznikne, bude doprava směřovat na dálnici středem města Litomyšl kolem zámku.

KONTAKTY

pro D35 Královéhradeckém kraji
Ing. Michal Doubek
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Hradec Králové 

Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové

E-mail: michal.doubek@rsd.cz
Tel.: +420 495 800 246, +420 725 145 455

pro I/35 Libereckém kraji
Ing. Martin Čulík
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Liberec

Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

E-mail: martin.culik@rsd.cz
Tel.: +420 485 251 119, +420 606 625 746
pro D35 v Pardubickém kraji
Ing. Hana Jarolímová
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

E-mail: hana.jarolimova@rsd.cz
Tel.: +420 466 046 539, +420 725 936 024
pro D35 v Olomouckém kraji
Ing. Hana Urbánková
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Olomouc

Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

E-mail: hana.urbankova@rsd.cz
Tel.: +420 785 759 311, +420 724 106 423
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

E-mail: posta@rsd.cz
Tel.: +420 241 084 111