l   Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou

Novinky

Dálnice D35

Otevřely se první nadjezdy

2. 7. 2021
Necelý půlrok před zprovozněním prvního úseku D35 z Opatovic do Časů se řidičům otevřely první nadjezdy na trase. Po novém mostě se od 30. 6. jezdí u obce Časy, kde vznikl nový most na silnici I/36. Do doby dostavby přivaděče od Sezemic půjde o nejvytíženější nadjezd nad D35. Na mostu byla v pondělí 28. 6. provedena statická zatěžkávací zkouška. Mostní konstrukci třípolového mostu dlouhou 68 metrů (17+34+17) zatížilo šest nákladních vozů. Hmotnost každého vozidla činila 32 tun, takže celkové zatížení bylo 192 tun. Zatěžkávací zkouškou nebyly zjištěny žádné závady, a tak mohl být most uveden do provozu. Zároveň začalo odtěžování zeminy u zářezu, a to v místě, kudy vedla dosavadní provizorní přeložka I/36.

Ve čtvrtek 1. 7. 2021 pak byla puštěna první vozidla také na nadjezd na mimoúrovňové křižovatce Rokytno. Spolu s mostem začala sloužit i dvojice okružních křižovatek. Na druhém úseku z Časů do Ostrova se pak ve stejný den vrátila doprava také na silnici mezi Dolní Rovní a Platěnicemi. Nad silnicí III/32256 byl po dobu uzavírky postaven most na hlavní trase D35.

KONTAKTY

pro D35 Královéhradeckém kraji
Ing. Michal Doubek
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Hradec Králové 

Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové

E-mail: michal.doubek@rsd.cz
Tel.: +420 495 800 246, +420 725 145 455

pro I/35 Libereckém kraji
Ing. Martin Čulík
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Liberec

Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

E-mail: martin.culik@rsd.cz
Tel.: +420 485 251 119, +420 606 625 746
pro D35 v Pardubickém kraji
Ing. Hana Jarolímová
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

E-mail: hana.jarolimova@rsd.cz
Tel.: +420 466 046 539, +420 725 936 024
pro D35 v Olomouckém kraji
Ing. Hana Urbánková
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Olomouc

Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

E-mail: hana.urbankova@rsd.cz
Tel.: +420 785 759 311, +420 724 106 423
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

E-mail: posta@rsd.cz
Tel.: +420 241 084 111