l   Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou

Novinky

Dálnice D35

Vzniká projektová dokumentace pro stavební povolení

23. 11. 2020
Po získání pravomocného územního rozhodnutí pokračuje ŘSD s přípravou poslední etapy stavby západní části obchvatu Olomouce, a to konkrétně na stavbu dálnice D35 v úseku Křelov–Slavonín. Pravomocné územní rozhodnutí na 3,3 km dlouhý úsek je zásadní dokument, který stabilizoval stavbu v území. Tím ale práce ani zdaleka nekončí. Olomoucká správa ŘSD nechala v předstihu provést podrobný geotechnický průzkum a zahájila práce na dokumentaci pro stavební povolení (DSP) a záborovém elaborátu stavby. DSP bude dokončena na přelomu roku. V nadcházejícím roce 2021 se po zpracování znaleckých posudků a geodetickém oddělení parcel rozjedou výkupy pozemků. V rámci majetkoprávní přípravy bude nutné vypořádat 180 listů vlastnictví a další stovky nájemních smluv a smluv na uložení věcných břemen. Po dokončení výkupů pozemků a získání pravomocného stavebního povolení proběhne veřejná soutěž na zhotovitele stavby.

KONTAKTY

pro D35 Královéhradeckém kraji
Ing. Michal Doubek
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Hradec Králové 

Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové

E-mail: michal.doubek@rsd.cz
Tel.: +420 495 800 246, +420 725 145 455

pro I/35 Libereckém kraji
Ing. Martin Čulík
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Liberec

Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

E-mail: martin.culik@rsd.cz
Tel.: +420 485 251 119, +420 606 625 746
pro D35 v Pardubickém kraji
Ing. Hana Jarolímová
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

E-mail: hana.jarolimova@rsd.cz
Tel.: +420 466 046 539, +420 725 936 024
pro D35 v Olomouckém kraji
Ing. Hana Urbánková
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Olomouc

Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

E-mail: hana.urbankova@rsd.cz
Tel.: +420 785 759 311, +420 724 106 423
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

E-mail: posta@rsd.cz
Tel.: +420 241 084 111