l   Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou

Novinky

Dálnice D35

Začalo řízení na stavbu odpočívky

11. 2. 2021
Ministerstvo dopravy ČR zahájilo na žádost ŘSD společné územní a stavební řízení na záměr stavby oboustranné odpočívky Holovousy. Ta má být součástí úseku D35 mezi Úlibicemi a Hořicemi. Řízení se týká celkem 22 stavebních objektů. Mezi ně se kromě samotných odpočívek řadí clonící zdi, odvodnění, vodovod, sedimentační nádrže či osvětlení. Odpočívka bude svým typem odpovídat velké odpočívce, která nabídne 148 míst pro osobní vozidla, 140 pro nákladní, dále 16 stání pro autobusy, 22 pro karavany a obytné vozy. Možnost parkování zde najdou i řidiči nadrozměrných souprav a na odpočívce bude i kontrolní stanoviště Policie ČR. ŘSD již disponuje všemi potřebnými pozemky pod plochou určenou pro stavbu. Stavba má také souhlasné stanovisko EIA (posouzení vlivu stavby na životní prostředí).

KONTAKTY

pro D35 Královéhradeckém kraji
Ing. Michal Doubek
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Hradec Králové 

Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové

E-mail: michal.doubek@rsd.cz
Tel.: +420 495 800 246, +420 725 145 455

pro I/35 Libereckém kraji
Ing. Martin Čulík
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Liberec

Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

E-mail: martin.culik@rsd.cz
Tel.: +420 485 251 119, +420 606 625 746
pro D35 v Pardubickém kraji
Ing. Hana Jarolímová
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

E-mail: hana.jarolimova@rsd.cz
Tel.: +420 466 046 539, +420 725 936 024
pro D35 v Olomouckém kraji
Ing. Hana Urbánková
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Olomouc

Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

E-mail: hana.urbankova@rsd.cz
Tel.: +420 785 759 311, +420 724 106 423
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

E-mail: posta@rsd.cz
Tel.: +420 241 084 111