l   Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou

Novinky

Dálnice D35

Běží tendr na přípravu území

1. 6. 2023
ŘSD pokročilo v přípravě dokončení dálničního úseku D35 u Olomouce. Nyní běží soutěž na přípravu území před následnou stavbou 3,3 km dlouhé dálnice mezi Křelovem a Slavonínem. Příprava území zahrnuje realizaci kácení dřevin a skrývku ornice. Není to ale jediná veřejná soutěž, která u této stavby aktuálně probíhá. Ke konci května ŘSD vypsalo také tendr na zpracovatele záchranného archeologického výzkumu (ZAV). Na základě realizace přípravy staveniště obsahující i zmíněnou skrývku ornice, je možno provést záchranný archeologický výzkum před zahájením hlavních stavebních prací. Účelem ZAV je záchrana archeologických památek ohrožených zemními a stavebními pracemi. Podkladem pro ZAV je provedená archeologická prospekce z roku 2023 a její vyhodnocení. Archeologická prospekce detegovala významné lokality s pozitivními nálezy v celém trvalém záboru stavby. Je tedy bezpodmínečně nutné provést předstihový záchranný archeologický výzkum před vlastním zahájením realizace stavby.
Ještě letos chce ŘSD vypsat tendr na zhotovitele stavby, jejíž realizace by měla začít v prvním pololetí příštího roku. Hotovo pak bude o dva roky později.

KONTAKTY

pro D35 Královéhradeckém kraji
Ing. Michal Doubek
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Hradec Králové 

Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové

E-mail: michal.doubek@rsd.cz
Tel.: +420 495 800 246, +420 725 145 455

pro I/35 Libereckém kraji
Ing. Martin Čulík
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Liberec

Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

E-mail: martin.culik@rsd.cz
Tel.: +420 485 251 119, +420 606 625 746
pro D35 v Pardubickém kraji
Ing. Hana Jarolímová
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

E-mail: hana.jarolimova@rsd.cz
Tel.: +420 466 046 539, +420 725 936 024
pro D35 v Olomouckém kraji
Ing. Hana Urbánková
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Olomouc

Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

E-mail: hana.urbankova@rsd.cz
Tel.: +420 785 759 311, +420 724 106 423
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

E-mail: posta@rsd.cz
Tel.: +420 241 084 111