l   Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou

Novinky

Dálnice D35

Blíží se stavba mostu nad D35

28. 2. 2022
U obce Opatovec na Svitavsku bude již brzy zahájena výstavba železničního mostu, který je první etapou stavby plánovaného úseku dálnice D35 Janov-Opatovec. ŘSD a SŽ vzájemně zkoordinovali stavby budoucí dálnice D35 a modernizaci železničního koridoru na trase Česká Třebová – Brno. Výsledkem jednání bylo zahájení výstavby železničního mostu v místě křížení s D35 před samotnou stavbou. Díky tomuto opatření se spojí výluky obou staveb do jednoho časového úseku. Předání staveniště stavby proběhne 28. 2., přičemž samotné práce plánované na 12 měsíců, budou zahájeny o dva týdny později, tj. 14. 3. 2022. Vysoutěžená cena 63 m dlouhého železničního mostu, pod nímž povede trasa budoucí dálnice D35, je cca 150 mil. Kč (bez DPH). Zhotovitelem stavby I. etapy bude firma Strabag Rail a.s.
Z důvodu minimalizace omezení železniční dopravy je stavba rozdělena do několika etap. V první fázi dojde k přesunutí nástupišť „Svitavy – Lačnov“ do nové polohy. Dále vybudujeme provizorní přeložku koleje č. 1 o délce 331 m, v místě mezi stávajícím mostem a přejezdem. V další fázi dojde k realizaci železničního mostu v km 233.0, a poté k obnovení původních kolejí, přičemž nástupiště bude ponecháno v posunuté poloze.

KONTAKTY

pro D35 Královéhradeckém kraji
Ing. Michal Doubek
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Hradec Králové 

Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové

E-mail: michal.doubek@rsd.cz
Tel.: +420 495 800 246, +420 725 145 455

pro I/35 Libereckém kraji
Ing. Martin Čulík
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Liberec

Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

E-mail: martin.culik@rsd.cz
Tel.: +420 485 251 119, +420 606 625 746
pro D35 v Pardubickém kraji
Ing. Hana Jarolímová
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

E-mail: hana.jarolimova@rsd.cz
Tel.: +420 466 046 539, +420 725 936 024
pro D35 v Olomouckém kraji
Ing. Hana Urbánková
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Olomouc

Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

E-mail: hana.urbankova@rsd.cz
Tel.: +420 785 759 311, +420 724 106 423
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

E-mail: posta@rsd.cz
Tel.: +420 241 084 111