l   Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou

Novinky

Dálnice D35

Další část objektů má povolení

2. 5. 2022
Celkem osm stavebních objektů na plánovaném úseku D35 mezi Janovem a Opatovcem získalo stavební povolení. Pardubický kraj vydal SP koncem dubna a týká se dvou přeložek silnice I/35, úpravy silnice I/43, tří nadjezdů nad D35, stavby nadchodu pro zvěř a mostu na I/43 přes vodoteč. Již v dubnu nabylo právní moci také SP (vydané ministerstvem dopravy) na hlavní trasu a většinu objektů. Na trase nyní probíhá záchranný archeologický průzkum.

KONTAKTY

pro D35 Královéhradeckém kraji
Ing. Michal Doubek
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Hradec Králové 

Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové

E-mail: michal.doubek@rsd.cz
Tel.: +420 495 800 246, +420 725 145 455

pro I/35 Libereckém kraji
Ing. Martin Čulík
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Liberec

Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

E-mail: martin.culik@rsd.cz
Tel.: +420 485 251 119, +420 606 625 746
pro D35 v Pardubickém kraji
Ing. Hana Jarolímová
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

E-mail: hana.jarolimova@rsd.cz
Tel.: +420 466 046 539, +420 725 936 024
pro D35 v Olomouckém kraji
Ing. Hana Urbánková
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Olomouc

Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

E-mail: hana.urbankova@rsd.cz
Tel.: +420 785 759 311, +420 724 106 423
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

E-mail: posta@rsd.cz
Tel.: +420 241 084 111