l   Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou

Novinky

Dálnice D35

Další objekty mají povolení

10. 6. 2022
Příprava úseku D35 mezi Janovem a Opatovcem na Svitavsku pokračuje bez potíží dále. ŘSD nově získalo od Odboru dopravy Městského úřadu ve Svitavách stavební povolení na trojici přeložek silnic třetí třídy, jeden nadjezd nad D35, přeložku účelové komunikace a devítku nových polních cest podél dálnice. Celkem jde tedy o 14 stavebních objektů. Stavební povolení na hlavní trasu dálnice (včetně mostů a mimoúrovňových křižovatek) ŘSD získalo již letos v březnu. Na trase nyní probíhá záchranný archeologický průzkum a dokončují se výkupy pozemků. Stavba má začít v příštím roce.

KONTAKTY

pro D35 Královéhradeckém kraji
Ing. Michal Doubek
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Hradec Králové 

Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové

E-mail: michal.doubek@rsd.cz
Tel.: +420 495 800 246, +420 725 145 455

pro I/35 Libereckém kraji
Ing. Martin Čulík
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Liberec

Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

E-mail: martin.culik@rsd.cz
Tel.: +420 485 251 119, +420 606 625 746
pro D35 v Pardubickém kraji
Ing. Hana Jarolímová
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

E-mail: hana.jarolimova@rsd.cz
Tel.: +420 466 046 539, +420 725 936 024
pro D35 v Olomouckém kraji
Ing. Hana Urbánková
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Olomouc

Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

E-mail: hana.urbankova@rsd.cz
Tel.: +420 785 759 311, +420 724 106 423
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

E-mail: posta@rsd.cz
Tel.: +420 241 084 111