l   Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou

Novinky

Dálnice D35

Dorazilo osm nabídek

13. 11. 2023
ŘSD obdrželo 8 nabídek uchazečů na realizaci akce “D35 3508.2 Křelov - Slavonín”. Nejvýhodnější nabídku podalo sdružení firem EUROVIA CS a.s. a M - SILNICE a.s. za nabídkovou cenu 838,0 mil. Kč (bez DPH), což je 72% předpokladu. Předpoklad při vypsání výběrového řízení činil 1 150 000 000 Kč (bez DPH). Hodnotící komise nyní prověří reference a cenové nabídky jednotlivých účastníků výběrového řízení. Na stavbu je vydáno stavební povolení v právní moci a probíhá příprava území. Předmětný úsek délky 3166 m je součástí tahu D35 Hradec Králové – Svitavy - Olomouc – Lipník nad Bečvou. Druhá etapa západní části obchvatu Olomouce spojí současný konec D35 ve směru od Mohelnice s první etapou (stavba 3508.1). Zájmové území stavby se nachází u obce Křelov – Břuchotín, prochází katastrálním územím Břuchotín, Křelov, Řepčín a Neředín. Zde se napojuje na v minulosti dokončenou 1. etapu stavby. Dokončením této stavby bude zkompletován obchvat Olomouce a D35 vytvoří nepřerušený tah mezi Mohelnicí a Lipníkem nad Bečvou mimo město Olomouc. Řidičům stavba přinese zásadní zkrácení jízdní doby, a to zejména při cestě z Moravy směrem do Mohelnice.

KONTAKTY

pro D35 Královéhradeckém kraji
Ing. Michal Doubek
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Hradec Králové 

Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové

E-mail: michal.doubek@rsd.cz
Tel.: +420 495 800 246, +420 725 145 455

pro I/35 Libereckém kraji
Ing. Martin Čulík
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Liberec

Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

E-mail: martin.culik@rsd.cz
Tel.: +420 485 251 119, +420 606 625 746
pro D35 v Pardubickém kraji
Ing. Hana Jarolímová
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

E-mail: hana.jarolimova@rsd.cz
Tel.: +420 466 046 539, +420 725 936 024
pro D35 v Olomouckém kraji
Ing. Hana Urbánková
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Olomouc

Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

E-mail: hana.urbankova@rsd.cz
Tel.: +420 785 759 311, +420 724 106 423
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

E-mail: posta@rsd.cz
Tel.: +420 241 084 111