l   Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou

Novinky

Dálnice D35

Hledá se stavitel úseku

18. 10. 2022
Ředitelství silnic a dálnic zahájilo otevřené výběrové řízení na zhotovitele stavby 11,75 km dlouhého úseku Janov – Opatovec. Předpokládaná hodnota zakázky je 3 469,97 mil. Kč (bez DPH). Na stavbu D35 délky 11,75 km je vydáno pravomocné stavební povolení a ŘSD dokončuje majetkoprávní přípravu. Během září mělo vykoupeno 96 % potřebných pozemků. Zahájení realizace stavby se předpokládá na jaře 2023 a řidiči by se po úseku měli svézt v roce 2026. V současnosti se v trase úseku provádí záchranný archeologický průzkum. Část úseku v podobě přemostění železničního koridoru se již staví. Jde o I. etapu, v níž se jedná o vybudování železničního mostu na koridorové trati Brno – Česká Třebová v kilometru 233.
Trasa budoucí dálnice z velké části kopíruje trasu současné silnice I/35. Vznikne na ní sedm mostů, přičemž největším z nich bude most přes silnici I/35 a Mikulečský potok. Na úsek mezi Janovem a Opatovce zatím nenaváže ani jedna rozestavěná část D35. Ale v budoucnu na ni naváží úseky Litomyšl – Janov a Opatovec – Staré Město. Součástí stavby je mimoúrovňová křižovatka Opatovec, která zajistí napojení silnice I/43, a to včetně již budovaného východního obchvatu Svitav.

KONTAKTY

pro D35 Královéhradeckém kraji
Ing. Michal Doubek
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Hradec Králové 

Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové

E-mail: michal.doubek@rsd.cz
Tel.: +420 495 800 246, +420 725 145 455

pro I/35 Libereckém kraji
Ing. Martin Čulík
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Liberec

Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

E-mail: martin.culik@rsd.cz
Tel.: +420 485 251 119, +420 606 625 746
pro D35 v Pardubickém kraji
Ing. Hana Jarolímová
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

E-mail: hana.jarolimova@rsd.cz
Tel.: +420 466 046 539, +420 725 936 024
pro D35 v Olomouckém kraji
Ing. Hana Urbánková
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Olomouc

Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

E-mail: hana.urbankova@rsd.cz
Tel.: +420 785 759 311, +420 724 106 423
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

E-mail: posta@rsd.cz
Tel.: +420 241 084 111