l   Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou

Novinky

Dálnice D35

Je znám další zhotovitel

2. 2. 2024
ŘSD vybralo zhotovitele stavby úseku D35 Ostrov - Vysoké Mýto, kterým je sdružení firem EUROVIA CZ a.s. a M - SILNICE a.s. Předložená nabídková cena činí 1 424,4 mil. Kč (bez DPH). ŘSD vybíralo ze tří obdržených nabídek. Do stavby délky 6,2 km není zahrnuta samostatně soutěžená stavba tunelu Homole, na kterém je zahájení stavby zbytku úseku závislé. Stavbu je nutné koordinovat se stavbou tunelu zejména z hlediska využitelnosti materiálu. Také je na zbytku trasy nutné ještě dokončit majetkoprávní přípravu. Na stavbu je nicméně od března 2023 vydáno stavební povolení, které je v právní moci. Zahájení realizace plánuje ŘSD v 1. polovině roku 2024. Úsek bude přímo navazovat na zprovozněnou část dálnice (od prosince 2022) mezi Časy a Ostrovem, kde nyní D35 končí provizorním napojením. Již v předstihu byla v trase budoucí dálnice provedena nezbytná přeložka plynovodu. A překládalo se též dotčené elektrické vedení.

KONTAKTY

pro D35 Královéhradeckém kraji
Ing. Michal Doubek
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Hradec Králové 

Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové

E-mail: michal.doubek@rsd.cz
Tel.: +420 495 800 246, +420 725 145 455

pro I/35 Libereckém kraji
Ing. Martin Čulík
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Liberec

Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

E-mail: martin.culik@rsd.cz
Tel.: +420 485 251 119, +420 606 625 746
pro D35 v Pardubickém kraji
Ing. Hana Jarolímová
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

E-mail: hana.jarolimova@rsd.cz
Tel.: +420 466 046 539, +420 725 936 024
pro D35 v Olomouckém kraji
Ing. Hana Urbánková
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Olomouc

Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

E-mail: hana.urbankova@rsd.cz
Tel.: +420 785 759 311, +420 724 106 423
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

E-mail: posta@rsd.cz
Tel.: +420 241 084 111