l   Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou

Novinky

Dálnice D35

Kvůli dálnici musí zmizet několik chatek

2. 2. 2022
Výstavba 3166 metrů dlouhé stavby D35 Křelov–Slavonín 2. etapa si si vyžádá rovněž nutné demolice chatek. Zahrádkářská osada stojí vedle ulice Topolanská na katastru Křelova. Dálniční těleso bude tuto osadu protínat. ŘSD proto na podzim 2021 uzavřelo smlouvu na zpracování dokumentací odstranění staveb, včetně potřebných průzkumů a zajištění inženýrské činnosti k získání povolení/rozhodnutí o odstranění staveb. Jedná se o 18 objektů (zahradních domků). Podány byly celkem tři nabídky. V plánované trase nyní probíhají výkupy dotčených pozemků. Zároveň probíhá inženýrská činnost k získání stavebního povolení, s jehož vydáním se počítá v letošním roce.

KONTAKTY

pro D35 Královéhradeckém kraji
Ing. Michal Doubek
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Hradec Králové 

Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové

E-mail: michal.doubek@rsd.cz
Tel.: +420 495 800 246, +420 725 145 455

pro I/35 Libereckém kraji
Ing. Martin Čulík
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Liberec

Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

E-mail: martin.culik@rsd.cz
Tel.: +420 485 251 119, +420 606 625 746
pro D35 v Pardubickém kraji
Ing. Hana Jarolímová
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

E-mail: hana.jarolimova@rsd.cz
Tel.: +420 466 046 539, +420 725 936 024
pro D35 v Olomouckém kraji
Ing. Hana Urbánková
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Olomouc

Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

E-mail: hana.urbankova@rsd.cz
Tel.: +420 785 759 311, +420 724 106 423
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

E-mail: posta@rsd.cz
Tel.: +420 241 084 111