l   Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou

Novinky

Dálnice D35

Na D35 přibydou zábrany proti letounům

10. 2. 2022
S ohledem na ochranu životního prostředí a živočichů se budou budovat plánované úseky D35. Např. na 7,6 km dlouhé části mezi Džbánovem a Litomyšlí vzniknou zábrany proti letounům. Jejich výstavba byla jednou z podmínek úředníků Pardubického kraje při zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP). Ochranná stěna výšky 4 m bude postavena na mostě přes Končinský potok a také na navazující části dálnice. Celková délka stěn bude bezmála 480 m. Na zábrany bude poblíž Cerekvice nad Loučnou navazovat také prodloužená protihluková stěna (PHS). Ta je do projektu zařazena na základě výsledků aktualizace hlukové studie. PHS bude prosloužena o 128,5 m a celkem tak bude měřit 633,6 metrů. Doplnění stavebních objektů si vyžádá změnu územního rozhodnutí o umístění stavby. Řízení o změně nyní zahájil Pardubický kraj. Vedle zmíněných objektů se řízení týká ještě dvou účelových komunikací a dvou přeložek vodovodu.

KONTAKTY

pro D35 Královéhradeckém kraji
Ing. Michal Doubek
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Hradec Králové 

Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové

E-mail: michal.doubek@rsd.cz
Tel.: +420 495 800 246, +420 725 145 455

pro I/35 Libereckém kraji
Ing. Martin Čulík
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Liberec

Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

E-mail: martin.culik@rsd.cz
Tel.: +420 485 251 119, +420 606 625 746
pro D35 v Pardubickém kraji
Ing. Hana Jarolímová
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

E-mail: hana.jarolimova@rsd.cz
Tel.: +420 466 046 539, +420 725 936 024
pro D35 v Olomouckém kraji
Ing. Hana Urbánková
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Olomouc

Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

E-mail: hana.urbankova@rsd.cz
Tel.: +420 785 759 311, +420 724 106 423
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

E-mail: posta@rsd.cz
Tel.: +420 241 084 111