l   Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou

Novinky

Dálnice D35

Na úsek D35 u Hořic začalo řízení

3. 2. 2023
Nejdelší plánovaný úsek D35 v Královéhradeckém kraji se posunul blíže ke své realizaci. Ministerstvo dopravy ČR zahájilo stavební řízení na 76 hlavních stavebních objektů (např. hlavní trasa, stavba mimoúrovňové křižovatky Chomutice, dálniční mosty, objekty kanalizace, retenční nádrže, protihlukové stěny či zábrana proti náletům ptactva) nového úseku Úlibice – Hořice, jehož délka bude 16,3 km. Jde o předposlední úsek D35 ve směru od severozápadu, který se bude stavět. Zahájení výstavby se předpokládá v příštím roce. Na úseku pokračuje majetkoprávní příprava, kdy má ŘSD vykoupeno přes 70% pozemků potřebných pro stavbu. Zároveň také běží doplňkový geotechnický průzkum. Úsek přímo naváže na stavbu Hořice – Sadová, která už má vydané pravomocné stavební povolení, probíhá u ní soutěž na zhotovitele a také záchranný archeologický průzkum. U této části se plánuje zahájení v letošním roce.

KONTAKTY

pro D35 Královéhradeckém kraji
Ing. Michal Doubek
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Hradec Králové 

Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové

E-mail: michal.doubek@rsd.cz
Tel.: +420 495 800 246, +420 725 145 455

pro I/35 Libereckém kraji
Ing. Martin Čulík
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Liberec

Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

E-mail: martin.culik@rsd.cz
Tel.: +420 485 251 119, +420 606 625 746
pro D35 v Pardubickém kraji
Ing. Hana Jarolímová
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

E-mail: hana.jarolimova@rsd.cz
Tel.: +420 466 046 539, +420 725 936 024
pro D35 v Olomouckém kraji
Ing. Hana Urbánková
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Olomouc

Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

E-mail: hana.urbankova@rsd.cz
Tel.: +420 785 759 311, +420 724 106 423
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

E-mail: posta@rsd.cz
Tel.: +420 241 084 111