l   Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou

Novinky

Dálnice D35

Odpočívka získává jasné obrysy

27. 7. 2022
Stavba pravé odpočívky Skrbeň na dálnici D35 u Olomouce pokračuje vybouráváním silničních obrubníků před přípravou pro pokládku nových kusů. Mezitím neustávají zemní práce, napojování kanalizace a hlavně drcení a třídění kameniva z odkopů staveniště. Po dokončení nabídne odpočívka možnost stání pro dvě desítky nákladních automobilů, čtyři autobusy, dvacet devět osobních vozidel a čtyři karavany. Novou parkovací plochu buduje za 45,5 milionů Kč společnost Skanska. Původní odpočívka na D35 ve směru z Mohelnice do Olomouce byla postavena spolu s dálnicí již v 80. letech 20. století. Tvořila ji pouze zpevněná plocha bez jakéhokoli zázemí a vybavení. K novému parkovišti povedou z dálnice (a při nájezdu na ní) delší připojovací pruhy. Podstatnou novinkou na odpočívce bude takzvaná korporátní toaleta, tedy multifunkční objekt (včetně sprch a prodejních automatů). Pro lepší odclonění odpočinkové plochy od D35 vybuduje firma i dva metry vysoký a 170 metrů dlouhý gabionový plot. Povrch parkovacích stání pro nákladní vozidla a autobusy bude tvořit jednovrstvý cementobetonový kryt. Zbylé plochy budou asfaltové. Součástí projektu je také informační systém upozorňující řidiče na počet volných parkovacích míst, přípojka nízkého napětí, splašková i dešťová kanalizace s odlučovačem ropných látek, veřejné osvětlení, dopravní značení, vegetační úpravy a oplocení celého prostoru. Kvůli stavbě připojovacích pruhů je na D35 veden provoz ve zúžených jízdních pruzích za snížené rychlosti. Toto omezení skončí 20. srpna. Veškeré práce mají být hotové do konce tohoto roku.

KONTAKTY

pro D35 Královéhradeckém kraji
Ing. Michal Doubek
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Hradec Králové 

Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové

E-mail: michal.doubek@rsd.cz
Tel.: +420 495 800 246, +420 725 145 455

pro I/35 Libereckém kraji
Ing. Martin Čulík
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Liberec

Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

E-mail: martin.culik@rsd.cz
Tel.: +420 485 251 119, +420 606 625 746
pro D35 v Pardubickém kraji
Ing. Hana Jarolímová
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

E-mail: hana.jarolimova@rsd.cz
Tel.: +420 466 046 539, +420 725 936 024
pro D35 v Olomouckém kraji
Ing. Hana Urbánková
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Olomouc

Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

E-mail: hana.urbankova@rsd.cz
Tel.: +420 785 759 311, +420 724 106 423
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

E-mail: posta@rsd.cz
Tel.: +420 241 084 111