l   Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou

Novinky

Dálnice D35

Okružní křižovatka je v provozu

5. 11. 2021
Za tři měsíce zcela změnila podobu průsečná křižovatka silnic I/35, I/17 a III/3152. Její přestavba byla potřebná nejen kvůli zvýšení bezpečnosti provozu, ale rovněž s ohledem na zprovoznění dálnice D35 v úseku Časy-Ostrov. Po jeho otevření plánovaném na konci příštího roku bude hlavní proud vozidel mířit od Zámrsku po I/17 dále k Ostrovu (směr Chrudim) na D35, místo stávajícího hlavního směru po I/35 na Holice. Součástí stavby za bezmála 49 mil. Kč (bez DPH) byla i výstavba protihlukové stěny, úprava svislého a vodorovného značení či stavba obratiště pro autobusy, které je vzdáleno cca 400 m od křižovatky. Přestavbu křižovatky měla na starost firma Mados. Stavba probíhala po polovinách. V polovině blíže Zámrsku je křižovatka dvoupruhová. Vnější pruh slouží pro přímý směr od Vysokého Mýta na Holice (I/35), vnitřní pruh je vyčleněný pouze pro řidiče odbočující na I/17. 

KONTAKTY

pro D35 Královéhradeckém kraji
Ing. Michal Doubek
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Hradec Králové 

Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové

E-mail: michal.doubek@rsd.cz
Tel.: +420 495 800 246, +420 725 145 455

pro I/35 Libereckém kraji
Ing. Martin Čulík
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Liberec

Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

E-mail: martin.culik@rsd.cz
Tel.: +420 485 251 119, +420 606 625 746
pro D35 v Pardubickém kraji
Ing. Hana Jarolímová
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

E-mail: hana.jarolimova@rsd.cz
Tel.: +420 466 046 539, +420 725 936 024
pro D35 v Olomouckém kraji
Ing. Hana Urbánková
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Olomouc

Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

E-mail: hana.urbankova@rsd.cz
Tel.: +420 785 759 311, +420 724 106 423
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

E-mail: posta@rsd.cz
Tel.: +420 241 084 111