l   Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou

Novinky

Dálnice D35

Otevřel se nový nadjezd

5. 10. 2021
Konec cest po objízdných trasách spojený s rychlejším cestováním přineslo zprovoznění nadjezdu na silnici III. třídy mezi Uherskem a Čeradicemi. Kvůli stavbě přemostění dálnice D35 na druhém úseku mezi Časy a Ostrovem byla uzavřena silnice III/32259 mezi těmito obcemi. Most se nachází v km 27,286. Nová komunikace navazující na most (i samotný mostní objekt) jsou postaveny v kategorii S6,5/50. Most je situován v extravilánu. Niveleta silnice vede nad zářezem dálnice D35 ve výšce cca 10 m. Most je zhotoven jako čtyřpolový sdružený předpjatý rám s mostovkou tvaru lichoběžníkové desky. Pilíře jsou rámově spojeny s deskou mostovky. Na železobetonových masivních opěrách je deska mostovky uložena na ložiskách.
V první polovině října bude ještě zprovozněn nadjezd u Dašic, který je součástí mimoúrovňové křižovatky MÚK Dašice.


 KONTAKTY

pro D35 Královéhradeckém kraji
Ing. Michal Doubek
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Hradec Králové 

Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové

E-mail: michal.doubek@rsd.cz
Tel.: +420 495 800 246, +420 725 145 455

pro I/35 Libereckém kraji
Ing. Martin Čulík
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Liberec

Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

E-mail: martin.culik@rsd.cz
Tel.: +420 485 251 119, +420 606 625 746
pro D35 v Pardubickém kraji
Ing. Hana Jarolímová
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

E-mail: hana.jarolimova@rsd.cz
Tel.: +420 466 046 539, +420 725 936 024
pro D35 v Olomouckém kraji
Ing. Hana Urbánková
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Olomouc

Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

E-mail: hana.urbankova@rsd.cz
Tel.: +420 785 759 311, +420 724 106 423
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

E-mail: posta@rsd.cz
Tel.: +420 241 084 111