l   Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou

Novinky

Dálnice D35

Poslední rozhodnutí bylo vydáno

14. 12. 2022
Zásadní posun v přípravě nastal u nejdelšího projektovaného úseku D35. ŘSD získalo územní rozhodnutí na část D35 mezi Starým Městem a Mohelnicí. Rozhodnutí o umístění stavby vydal 14. prosince 2022 Krajský úřad Olomouckého kraje. Jde o část D35, která prochází územím Olomouckého a Pardubického kraje. Délka stavby je 18,2 km. Na svém počátku bude za MÚK Staré Město navazovat na úsek Opatovec – Staré Město. Na konci srpna 2022 byly oba úseky zařazeny do vládního projektu PPP a s jejich realizací se od roku 2025 počítá současně. Po nabytí právní moci územního rozhodnutí bude moci ŘSD dokončit čistopis rozpracované dokumentace pro stavební povolení. Úsek mezi Starým Městem a Mohelnicí byl posledním, který neměl dosud pevně stanovenou trasu v území.

KONTAKTY

pro D35 Královéhradeckém kraji
Ing. Michal Doubek
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Hradec Králové 

Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové

E-mail: michal.doubek@rsd.cz
Tel.: +420 495 800 246, +420 725 145 455

pro I/35 Libereckém kraji
Ing. Martin Čulík
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Liberec

Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

E-mail: martin.culik@rsd.cz
Tel.: +420 485 251 119, +420 606 625 746
pro D35 v Pardubickém kraji
Ing. Hana Jarolímová
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

E-mail: hana.jarolimova@rsd.cz
Tel.: +420 466 046 539, +420 725 936 024
pro D35 v Olomouckém kraji
Ing. Hana Urbánková
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Olomouc

Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

E-mail: hana.urbankova@rsd.cz
Tel.: +420 785 759 311, +420 724 106 423
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

E-mail: posta@rsd.cz
Tel.: +420 241 084 111