l   Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou

Novinky

Dálnice D35

Povolení mají další objekty

14. 2. 2022
Příprava stavby D35 v Královéhradeckém kraji v úseku Hořice-Sadová opět pokročila. Magistrát města Hradec Králové (stavební odbor) vydal koncem ledna stavební povolení na devět stavebních objektů. Mezi ně patří přeložka silnice III/32513, kterou D35 kříží v km 7,400 kříží. Silnice III. třídy vede od obce Horní Černůtky do obce Klenice. Předmětem objektu je přeložka silnice v nové trase s křížením se silnicí D35 v příznivějším úhlu. Souvisejícím objektem je nadjezd silnice III/32513 v km 7,275. Jedná se o čtyřpolový most o rozpětí 14 + 2x18 + 14 m s lichoběžníkovou deskou. Střední pilíř mostu bude umístěný ve středním dělícím pásu dálnice. Dále SP zahrnuje trojici sjezdů (v km 0,090 vlevo, v km 0,090 vpravo, v km 0,620 vpravo), úpravu polní cesty u Klenice a dalších dvou v km 7,400 a 8,780. Povolení se týká také příjezdu k dešťové usazovací nádrži v km 10,130. Součástí záměru jsou dále čtyři objekty nevyžadující vydání stavebního povolení.

KONTAKTY

pro D35 Královéhradeckém kraji
Ing. Michal Doubek
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Hradec Králové 

Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové

E-mail: michal.doubek@rsd.cz
Tel.: +420 495 800 246, +420 725 145 455

pro I/35 Libereckém kraji
Ing. Martin Čulík
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Liberec

Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

E-mail: martin.culik@rsd.cz
Tel.: +420 485 251 119, +420 606 625 746
pro D35 v Pardubickém kraji
Ing. Hana Jarolímová
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

E-mail: hana.jarolimova@rsd.cz
Tel.: +420 466 046 539, +420 725 936 024
pro D35 v Olomouckém kraji
Ing. Hana Urbánková
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Olomouc

Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

E-mail: hana.urbankova@rsd.cz
Tel.: +420 785 759 311, +420 724 106 423
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

E-mail: posta@rsd.cz
Tel.: +420 241 084 111