l   Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou

Novinky

Dálnice D35

Povolení na koncový úsek je pravomocné

8. 2. 2023
Další zásadní posun nastal v případě přípravy stavby “D35 Staré Město - Mohelnice”, který bude posledním úsekem na trase mezi Hradcem Králové a Olomoucí. Díky zpětvzetí podaného odvolání nabylo vydané územní rozhodnutí právní moci. Územní rozhodnutí vydal Krajský úřad Olomouckého kraje cca v polovině prosince 2022. Jedná se o důležitý krok v přípravě, který umožní řešit získání stavebního povolení a majetkoprávní přípravu. Dokumentace pro stavební povolení byla zpracována v předstihu, aby příprava mohla plynule pokračovat. Po nabytí právní moci ÚR na úsek jsou v úseku mezi Ostrovem a Mohelnicí (celkem 77,4 km) s výjimkou úseku Litomyšl - Janov (10,3 km, zde je podaná žádost o vydání společného rozhodnutí) v právní moci ÚR již na všechny dílčí stavby. Spolu s předchozím úsekem Opatovec – Staré Město se bude úsek Staré Město – Mohelnice stavět formou PPP projektu. Předpoklad zahájení stavby obou částí je v roce 2025.

KONTAKTY

pro D35 Královéhradeckém kraji
Ing. Michal Doubek
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Hradec Králové 

Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové

E-mail: michal.doubek@rsd.cz
Tel.: +420 495 800 246, +420 725 145 455

pro I/35 Libereckém kraji
Ing. Martin Čulík
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Liberec

Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

E-mail: martin.culik@rsd.cz
Tel.: +420 485 251 119, +420 606 625 746
pro D35 v Pardubickém kraji
Ing. Hana Jarolímová
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

E-mail: hana.jarolimova@rsd.cz
Tel.: +420 466 046 539, +420 725 936 024
pro D35 v Olomouckém kraji
Ing. Hana Urbánková
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Olomouc

Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

E-mail: hana.urbankova@rsd.cz
Tel.: +420 785 759 311, +420 724 106 423
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

E-mail: posta@rsd.cz
Tel.: +420 241 084 111