l   Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou

Novinky

Dálnice D35

Přestavba odpočívky omezí provoz

13. 5. 2022
Plocha bez vyznačených parkovacích stání, žádné sociální zázemí, pár odpadkových košů. Nevzhlednou podobu měla až dosud pravá odpočívka Skrbeň na dálničním úseku D35 z Mohelnice do Olomouce. Odpočívka nyní projde nezbytnou modernizací a rozšířením. V souvislosti se zahájením stavebních prací bude omezen provoz na D35, a to 22. 5., kdy v části pravého pásu dálnice (v km 258,655–259,748) bude provoz ve směru na Olomouc bude veden jedním jízdním pruhem. Následně v 1. etapě prací (do 21. 8. 2022) bude provoz ve směru na Olomouc bude veden 2 provizorními jízdními pruhy. Ve II. etapě (do 19. 12. 2022) bude provoz ve směru na Olomouc bude veden 2 jízdními pruhy.
Předmětem prací je stavební úprava stávající plochy na malou odpočívku tak, aby vyhovovala dnešním potřebám řidičů. Přestavba řeší stavební úpravu přídatných pruhů a stávající plochy. Součástí stavby je osvětlení, ITS systém a příprava pro hygienické zázemí. Stávající řešení je z hlediska stavebního uspořádání a počtu míst pro dopravu nevyhovující a nesplňuje minimální parametry stanovené vyhláškou.
Práce bude mít na starost firma Skanska, která uspěla v otevřeném výběrovém řízení. V něm se o zakázku ucházelo osm zájemců. Firma nabídla vítěznou cenu ve výši 45,42 mil. Kč (bez DPH).

KONTAKTY

pro D35 Královéhradeckém kraji
Ing. Michal Doubek
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Hradec Králové 

Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové

E-mail: michal.doubek@rsd.cz
Tel.: +420 495 800 246, +420 725 145 455

pro I/35 Libereckém kraji
Ing. Martin Čulík
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Liberec

Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

E-mail: martin.culik@rsd.cz
Tel.: +420 485 251 119, +420 606 625 746
pro D35 v Pardubickém kraji
Ing. Hana Jarolímová
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

E-mail: hana.jarolimova@rsd.cz
Tel.: +420 466 046 539, +420 725 936 024
pro D35 v Olomouckém kraji
Ing. Hana Urbánková
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Olomouc

Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

E-mail: hana.urbankova@rsd.cz
Tel.: +420 785 759 311, +420 724 106 423
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

E-mail: posta@rsd.cz
Tel.: +420 241 084 111