l   Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou

Novinky

Dálnice D35

Rozklady byly zamítnuty

24. 4. 2024
Podstatná překážka k zahájení dalšího úseku D35 v Královéhradeckém kraji padla. Ministerstvo dopravy totiž 23. 4. 2024 zamítlo všechny rozklady podané vůči stavebnímu povolení na úsek D35 Sadová-Plotiště. Stavební povolení MD sice vydalo již loni v říjnu, ale následně vůči němu byly podány tři rozklady, dva od soukromých osob a jedna od obce Všestary. SP bylo účastníky řízení napadeno zejména z hlediska nedostatečné ochrany před hlukem. Ministerstvo zdravotnictví ovšem doložilo a potvrdilo předmětné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje. Stavební povolení nyní nabyde právní moci. Příprava 7537 m dlouhé stavby je ve finální fázi, když hodnotící komise vybírá ze dvou předložených nabídek zhotovitele stavby. Úsek bude navazovat na mimoúrovňovou křižovatku dálnic D35 a D11 a na již budovaný úsek D35 mezi Sadovou a Hořicemi. 

KONTAKTY

pro D35 Královéhradeckém kraji
Ing. Michal Doubek
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Hradec Králové 

Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové

E-mail: michal.doubek@rsd.cz
Tel.: +420 495 800 246, +420 725 145 455

pro I/35 Libereckém kraji
Ing. Martin Čulík
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Liberec

Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

E-mail: martin.culik@rsd.cz
Tel.: +420 485 251 119, +420 606 625 746
pro D35 v Pardubickém kraji
Ing. Hana Jarolímová
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

E-mail: hana.jarolimova@rsd.cz
Tel.: +420 466 046 539, +420 725 936 024
pro D35 v Olomouckém kraji
Ing. Hana Urbánková
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Olomouc

Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

E-mail: hana.urbankova@rsd.cz
Tel.: +420 785 759 311, +420 724 106 423
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

E-mail: posta@rsd.cz
Tel.: +420 241 084 111