l   Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou

Novinky

Dálnice D35

Stavba střediska zdárně pokračuje

11. 2. 2022
Práce na stavbě nového Střediska správy a údržby dálnice (SSÚD) u Městce na Chrudimsku pokračují i přes zimní období. SSÚD vzniká na úseku D35 Časy - Ostrov, a to konkrétně vedle sjezdu z mimoúrovňové křižovatky u Ostrova. Společně s SSÚD vytvoří areál zázemí i pro dálniční oddělení Policie ČR. V minulých týdnech probíhala pokládka asfaltové hydroizolace, montáž skeletů garáží, dílen a skladů. Aktuální pokračují práce na dešťové kanalizaci a vnitřních sítích v areálu. Také se buduje záchytná jímka pro solankové hospodářství. V nejbližší době se chystá betonování věnců na provozních budovách, hloubení drenáží, opláštění budov a střechy. Po svém dokončení a zprovoznění dálnice se bude SSÚD Městec starat o správu dálnice D35 od Opatovic po Litomyšl. V současné době se o provozovaný úsek Opatovice – Časy starají zaměstnanci z SSÚD Pravy.Další fotografie ze stavby k nahlédnutí zde. (Jedná se o čtyři fotografie z 11.2. 2022 )

KONTAKTY

pro D35 Královéhradeckém kraji
Ing. Michal Doubek
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Hradec Králové 

Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové

E-mail: michal.doubek@rsd.cz
Tel.: +420 495 800 246, +420 725 145 455

pro I/35 Libereckém kraji
Ing. Martin Čulík
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Liberec

Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

E-mail: martin.culik@rsd.cz
Tel.: +420 485 251 119, +420 606 625 746
pro D35 v Pardubickém kraji
Ing. Hana Jarolímová
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

E-mail: hana.jarolimova@rsd.cz
Tel.: +420 466 046 539, +420 725 936 024
pro D35 v Olomouckém kraji
Ing. Hana Urbánková
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Olomouc

Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

E-mail: hana.urbankova@rsd.cz
Tel.: +420 785 759 311, +420 724 106 423
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

E-mail: posta@rsd.cz
Tel.: +420 241 084 111