l   Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou

Novinky

Dálnice D35

Středisko je hotové

29. 11. 2022
Na konci minulého týdne (25. listopadu) dokončilo ŘSD stavbu nového Střediska správy a údržby dálnic (SSÚS) v Městci. Od 22. 12. 2022, kdy bude zprovozněn nový úsek dálnice D35 Časy-Ostrov, bude mít nové SSÚD ve správě téměř 32 km dálnice D35, a to od mimoúrovňové křižovatky Sedlice po Ostrov. Do této doby byl úsek MÚK Sedlice až MÚK Časy ve správě SSÚD Pravy sídlící na D11.
Nové SSÚD odpovídá velikostí i rozsahem základnímu typovému modelu SSÚD. Tzn., jsou zde budovy provozní a integrované a dále objekty se samostatnou funkcí. V provozní budově sídlí vedení střediska a bude zde sociální zázemí pro pracovníky. Integrovaná budova je složena z objektu skladu posypové soli, dílen, skladů a především z krytých garážových stání pro techniku (v temperovaném i netemperovaném provedení). Jako samostatné objekty budou v areálu přístřešky pro zabezpečovací vozíky, solankového hospodářství, čerpací stanice PHM, mycí rampa s čistírnou odpadních vod a sklad dopravního značení.
SSÚD Městec bude mít při plném obsazení 41 pracovníků, z toho 28 dělnických a 13 technických profesí.
Oproti jiným SSÚD bude mít to v Městci i jednu specifičnost. Z důvodu neustálého zvyšování bezpečnosti pracovníků při pracích na dálnicích je v areálu vybudována tréninková dráha pro školení pracovníků a pro nácvik realizace dopravních opatření na dálnici.

KONTAKTY

pro D35 Královéhradeckém kraji
Ing. Michal Doubek
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Hradec Králové 

Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové

E-mail: michal.doubek@rsd.cz
Tel.: +420 495 800 246, +420 725 145 455

pro I/35 Libereckém kraji
Ing. Martin Čulík
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Liberec

Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

E-mail: martin.culik@rsd.cz
Tel.: +420 485 251 119, +420 606 625 746
pro D35 v Pardubickém kraji
Ing. Hana Jarolímová
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

E-mail: hana.jarolimova@rsd.cz
Tel.: +420 466 046 539, +420 725 936 024
pro D35 v Olomouckém kraji
Ing. Hana Urbánková
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Olomouc

Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

E-mail: hana.urbankova@rsd.cz
Tel.: +420 785 759 311, +420 724 106 423
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

E-mail: posta@rsd.cz
Tel.: +420 241 084 111