l   Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou

Novinky

Dálnice D35

Tunel má svého stavitele

10. 4. 2024

Ředitelství silnic a dálnic uzavřelo smlouvu se zhotovitelem stavby “D35 Ostrov - Vysoké Mýto, tunel Homole”, kterým je sdružení firem EUROVIA CZ a.s.; TuCon, a.s. a EUROVIA SK, a.s. za nabídkovou cenu 1 754,4 mil. Kč (bez DPH). Realizaci stavby plánuje ŘSD zahájit společně s úsekem D35 Ostrov - Vysoké Mýto dne 6. května 2024. Tunel Homole podchází stejnojmenný vrch a tvoří jej dvě jednosměrné tunelové trouby o délkách 525 (hloubená část 180 m, ražená 345 m) a 569 m (hloubená část 120 m, ražená 449 m). Spolu s částmi u tunelu je celková délka stavby 795 m. Oba tubusy jsou propojeny dvojící průchozích propojek (každá délky 17,5 m). Výška nadloží v raženém úseku nad troubami se pohybuje v rozmezí 8,5 – 19 m, resp. 8,7 – 24 m. Obě tunelové trouby podcházejí frekventovanou silnici I/17, která nyní slouží ke sjezdu z D35 a napojení na I/35. Výška nadloží v místě podchodu silnice I/17 je cca 13,5 m.

KONTAKTY

pro D35 Královéhradeckém kraji
Ing. Michal Doubek
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Hradec Králové 

Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové

E-mail: michal.doubek@rsd.cz
Tel.: +420 495 800 246, +420 725 145 455

pro I/35 Libereckém kraji
Ing. Martin Čulík
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Liberec

Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

E-mail: martin.culik@rsd.cz
Tel.: +420 485 251 119, +420 606 625 746
pro D35 v Pardubickém kraji
Ing. Hana Jarolímová
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

E-mail: hana.jarolimova@rsd.cz
Tel.: +420 466 046 539, +420 725 936 024
pro D35 v Olomouckém kraji
Ing. Hana Urbánková
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Olomouc

Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

E-mail: hana.urbankova@rsd.cz
Tel.: +420 785 759 311, +420 724 106 423
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

E-mail: posta@rsd.cz
Tel.: +420 241 084 111