l   Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou

Novinky

Dálnice D35

U přivaděče vzniknou nové protihlukové stěny

13. 10. 2021
Tří stavebních objektů se týká změna územního rozhodnutí pro stavbu I/35 Staré Město, připojení na D35. Řízení o změně zahájilo 7. 10. 2021 Oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti Pardubického kraje. Ve dvou případech se jedná o doplnění protihlukových stěn (PHS), a to na katastru obcí Gruna a Dětřichov u Moravské Třebové. První stěna bude mobilní ve staničení 0,755-0,925 na levé straně. Jedná se o prostor v blízkosti obce Borušov. Stěna bude vysoká 4 metry bude se nacházet v oblasti od stávající křižovatky I/35 s III/36820 po posunutou křižovatku upravené silnice I/35 s přeložkou III/36820.
Druhá nová PHS je plánována na silnici I/35 na pravé straně (v km 1,25 - 1,50) na katastru Dětřichova. Nová pohltivá PHS bude vysoká 3,5 m. PHS je navržena na přivaděči na nezpevněné krajnici v rozmezí staničení km 1,25 - 1,33 (délka 80,0 m), dále je v rozmezí staničení km 1,33 - 1,43 vedena na mostě přes polní cestu v km 1,39. Ve staničení km 1,43 - 1,50 je PHS opět vedena v nezpevněné krajnici (v délce 70,0 m). Odvodnění podél PHS bude řešeno pomoci betonového žlabu, kterým bude voda odvedena do samostatných uličních vpusti a následně vyústěna do pravostranného příkopu přivaděče.

KONTAKTY

pro D35 Královéhradeckém kraji
Ing. Michal Doubek
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Hradec Králové 

Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové

E-mail: michal.doubek@rsd.cz
Tel.: +420 495 800 246, +420 725 145 455

pro I/35 Libereckém kraji
Ing. Martin Čulík
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Liberec

Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

E-mail: martin.culik@rsd.cz
Tel.: +420 485 251 119, +420 606 625 746
pro D35 v Pardubickém kraji
Ing. Hana Jarolímová
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

E-mail: hana.jarolimova@rsd.cz
Tel.: +420 466 046 539, +420 725 936 024
pro D35 v Olomouckém kraji
Ing. Hana Urbánková
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Olomouc

Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

E-mail: hana.urbankova@rsd.cz
Tel.: +420 785 759 311, +420 724 106 423
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

E-mail: posta@rsd.cz
Tel.: +420 241 084 111