l   Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou

Novinky

Dálnice D35

Úsek u Janova má povolení

23. 3. 2022
Hlavní trasa, mosty, mimoúrovňová křižovatka, ekodukt či protihlukové stěny. To je část stavebních objektů, na které získalo ŘSD stavební povolení. To se týká úseku dálnice D35 mezi Janovem a Opatovcem, který bude mít délku 11,6 km. Povolení vydal Stavební úřad Ministerstva dopravy 21. 3. 2022 a zatím je nepravomocné. Celý proces proběhl rychle, jelikož k podání žádostí o vydání SP na hlavní trasu došlo 26. 11. 2021. Zahájení stavebního řízení na 27 stavebních objektů oznámilo Ministerstvo dopravy 19. 1. 2022. Veřejné projednání se uskutečnilo 22. 2. ve Svitavách. Během ústního jednání nebyly proti stavbě v předmětném rozsahu vzneseny žádné námitky. V probíhající přípravě pokračuje majetkoprávní příprava a připravuje se výběrové řízení na zhotovitele stavby, jehož vypsání se předpokládá ve 3. čtvrtletí tohoto roku.

KONTAKTY

pro D35 Královéhradeckém kraji
Ing. Michal Doubek
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Hradec Králové 

Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové

E-mail: michal.doubek@rsd.cz
Tel.: +420 495 800 246, +420 725 145 455

pro I/35 Libereckém kraji
Ing. Martin Čulík
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Liberec

Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

E-mail: martin.culik@rsd.cz
Tel.: +420 485 251 119, +420 606 625 746
pro D35 v Pardubickém kraji
Ing. Hana Jarolímová
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

E-mail: hana.jarolimova@rsd.cz
Tel.: +420 466 046 539, +420 725 936 024
pro D35 v Olomouckém kraji
Ing. Hana Urbánková
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Olomouc

Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

E-mail: hana.urbankova@rsd.cz
Tel.: +420 785 759 311, +420 724 106 423
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

E-mail: posta@rsd.cz
Tel.: +420 241 084 111