l   Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou

Novinky

Dálnice D35

Úsek získal povolení

2. 8. 2022
Koncem minulého týdne vydalo Ministerstvo dopravy ČR stavební povolení pro další úsek dálnice D35. Jde 6,0 km dlouhý úsek Vysoké Mýto – Džbánov, který vytvoří dálniční obchvat Vysokého Mýta. Rozhodnutí je zatím nepravomocné. Stavební řízení bylo zahájeno v červnu a 13. 7. se ve Vysokém Mýtě uskutečnilo veřejné projednání. Během projednání řízení ale Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nezaznamenalo zásadnější problémy. V trase stavby je vykoupeno cca 85% pozemků v trvalém záboru. Probíhá zpracování zadávací dokumentace stavby (předpoklad odevzdání čistopisu je v září 2022). Běží výběrové řízení na zhotovitele záchranného archeologického výzkumu a v zimě proběhne kácení. Předpoklad zahájení realizace stavby je ve 2. polovině roku 2023. Zprovoznění se předpokládá v roce 2026. Řidiči se na nový úsek napojí pomocí nových mimoúrovňových křižovatek (MÚK Vysoké Mýto-západ a MÚK Džbánov) a v budoucnu na obchvat naváží úseky dálnice D35 Ostrov – Vysoké Mýto a Džbánov – Litomyšl.

KONTAKTY

pro D35 Královéhradeckém kraji
Ing. Michal Doubek
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Hradec Králové 

Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové

E-mail: michal.doubek@rsd.cz
Tel.: +420 495 800 246, +420 725 145 455

pro I/35 Libereckém kraji
Ing. Martin Čulík
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Liberec

Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

E-mail: martin.culik@rsd.cz
Tel.: +420 485 251 119, +420 606 625 746
pro D35 v Pardubickém kraji
Ing. Hana Jarolímová
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

E-mail: hana.jarolimova@rsd.cz
Tel.: +420 466 046 539, +420 725 936 024
pro D35 v Olomouckém kraji
Ing. Hana Urbánková
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Olomouc

Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

E-mail: hana.urbankova@rsd.cz
Tel.: +420 785 759 311, +420 724 106 423
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

E-mail: posta@rsd.cz
Tel.: +420 241 084 111