l   Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou

Novinky

Dálnice D35

Vydáno povolení na menší objekty

8. 12. 2023
Stavební úřad ve Vysokém Mýtě vydal stavební povolení na 12 stavebních objektů, které jsou součástí plánované stavby D35 Ostrov-Vysoké Mýto, která bude navazovat na dosavadní konec D35 u Ostrova. Povolení se týká zejména přeložek silnic nižších tříd, které budou dálnici křižovat. Jde tedy o přeložku silnic III/30520, II/305 a III/30517. Dále o napojení pozemků na katastrech Stradouňe, Vraclav, Zámrsk, Janovičky a Vysoké Mýto. Povolení se vztahuje též na provizorní napojení pozemků u III/30517, provizorní přeložku silnice II/305 na začátku a konci úseku a dvojici nadjezdů nad D35 (nadjezd nad D35 v km 33,595, most na II/305 v km 0,273). Příprava se nyní nachází ve fázi výběru zhotovitele stavby, kdy hodnotící komise prověřuje reference a nabídky jednotlivých uchazečů. Zahájení výstavby plánuje ŘSD v roce 2024.

KONTAKTY

pro D35 Královéhradeckém kraji
Ing. Michal Doubek
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Hradec Králové 

Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové

E-mail: michal.doubek@rsd.cz
Tel.: +420 495 800 246, +420 725 145 455

pro I/35 Libereckém kraji
Ing. Martin Čulík
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Liberec

Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

E-mail: martin.culik@rsd.cz
Tel.: +420 485 251 119, +420 606 625 746
pro D35 v Pardubickém kraji
Ing. Hana Jarolímová
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

E-mail: hana.jarolimova@rsd.cz
Tel.: +420 466 046 539, +420 725 936 024
pro D35 v Olomouckém kraji
Ing. Hana Urbánková
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Olomouc

Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

E-mail: hana.urbankova@rsd.cz
Tel.: +420 785 759 311, +420 724 106 423
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

E-mail: posta@rsd.cz
Tel.: +420 241 084 111