l   Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou

Novinky

Dálnice D35

Začala soutěž na stavbu přivaděče

25. 11. 2021
Ve zcela nové stopě povede silnice I/36 od Holic směrem na novou dálnici D35. ŘSD zahájilo otevřené výběrové řízení na zhotovitele 3,4 km dlouhé stavby, jejíž cena se odhaduje na 232,6 mil. Kč (bez DPH). Jako základní termín pro podání nabídek bylo stanoveno datum 27. 12. 2021. Nelze však vyloučit prodloužení této lhůty. Stavba "I/36 Časy - Holice" je situovaná jižně od obcí Dolní Ředice a Horní Ředice. Přeložka se na svém počátku napojuje východně od obce Časy na předchozí úsek silnice, která je součástí dokončované stavby "D35 Opatovice - Časy". Na konci úseku se přeložka napojuje na stávající stav před křižovatkou se silnicí I/35, západním obchvatem města Holice. Přeložka je navržena v kategorii S 9,5/70. Součástí stavby je kromě hlavní trasy také výstavba křižovatky, přeložky a úpravy silnic III. třídy, polních cest, resp. přístupových komunikací a sjezdů na pozemky, výstavba dvou mostních objektů, odvodnění komunikací, úprava koryt dotčených vodotečí, přeložky inženýrských sítí, závlah a podchycení meliorací. V neposlední řadě tvoří stavbu vybavení komunikace automatickým sčítačem dopravy a vegetační úpravy. Zahájení se předpokládá na jaře 2022 a zprovoznění v roce 2023.

KONTAKTY

pro D35 Královéhradeckém kraji
Ing. Michal Doubek
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Hradec Králové 

Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové

E-mail: michal.doubek@rsd.cz
Tel.: +420 495 800 246, +420 725 145 455

pro I/35 Libereckém kraji
Ing. Martin Čulík
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Liberec

Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

E-mail: martin.culik@rsd.cz
Tel.: +420 485 251 119, +420 606 625 746
pro D35 v Pardubickém kraji
Ing. Hana Jarolímová
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

E-mail: hana.jarolimova@rsd.cz
Tel.: +420 466 046 539, +420 725 936 024
pro D35 v Olomouckém kraji
Ing. Hana Urbánková
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Olomouc

Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

E-mail: hana.urbankova@rsd.cz
Tel.: +420 785 759 311, +420 724 106 423
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

E-mail: posta@rsd.cz
Tel.: +420 241 084 111