l   Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou

Novinky

Dálnice D35

Začala stavba estakády

26. 10. 2023
Na dálničním úseku D35 Janov – Opatovec pokračují práce na pilotovém založení estakády. Jedná se o nejdelší mostní objekt dálničního úseku D35 Janov – Opatovec s délkou mostu 438,65 m (LM), respektive 434,15 m (PM). Estakáda ve své délce bude překračovat ve výšce mostu 10,47 m stávající komunikaci I/35 a ve výšce 13,83 m Mikulečský potok. Mostovku bude tvořit komorový průřez o osmi polích z předpjatého monolitického betonu. Nosná konstrukce bude uložena pomocí kalotových ložisek a most bude založen na 144 ks hlubinných pilot o objemu bezmála 3 200 m3.
 
Výstavba mostu byla zahájena v září letošního roku realizací konsolidačních násypů v místě budoucích opěr a v současné době pokračuje realizací hlubinného založení – pilot, mostních pilířů. Samotná realizace mostovky, která je naplánována na příští rok, bude prováděna výsunem nosné konstrukce.

KONTAKTY

pro D35 Královéhradeckém kraji
Ing. Michal Doubek
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Hradec Králové 

Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové

E-mail: michal.doubek@rsd.cz
Tel.: +420 495 800 246, +420 725 145 455

pro I/35 Libereckém kraji
Ing. Martin Čulík
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Liberec

Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

E-mail: martin.culik@rsd.cz
Tel.: +420 485 251 119, +420 606 625 746
pro D35 v Pardubickém kraji
Ing. Hana Jarolímová
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

E-mail: hana.jarolimova@rsd.cz
Tel.: +420 466 046 539, +420 725 936 024
pro D35 v Olomouckém kraji
Ing. Hana Urbánková
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Olomouc

Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

E-mail: hana.urbankova@rsd.cz
Tel.: +420 785 759 311, +420 724 106 423
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

E-mail: posta@rsd.cz
Tel.: +420 241 084 111