l   Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou

Novinky

Dálnice D35

Začala stavba přivaděče

14. 6. 2022
Ředitelství silnic a dálnic slavnostně zahájilo v pondělí 13. 6. 2022 výstavbu přeložky silnice I/36 v úseku Časy – Holice. Nová 3,4 km dlouhá komunikace bude plnit nejen funkci silnice I. třídy, ale také dálničního přivaděče z nového úseku D35 (od MÚK Časy) ve směru na Holice.
„Nová přeložka umožní díky příznivým směrovým a  výškovým parametrům trasy plynulejší a  bezpečnější jízdu. Problematické jsou nyní zejména zatáčky v blízkosti kostela v Horních Ředicích, které budou přestavbou silnice do nové trasy odstraněny. Oddálením přeložky od stávající obytné zástavby dojde také ke snížení imisní a  hlukové zátěže v obci,“ představil stavbu generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
Ve finální přípravné fázi je i druhý dálniční přivaděč v podobě silnice I/36, který povede z dálnice D35 směrem na Pardubice a který bude zároveň sloužit jako obchvat Sezemic. Na stavbu se dokončuje majetkoprávní příprava a připravuje se výběrové řízení na zhotovitele, aby mohla být stavba v příštím roce zahájena. Zároveň na této stavbě začne v nejbližší době záchranný archeologický průzkum, jehož zpracovatel byl již vysoutěžen.

KONTAKTY

pro D35 Královéhradeckém kraji
Ing. Michal Doubek
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Hradec Králové 

Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové

E-mail: michal.doubek@rsd.cz
Tel.: +420 495 800 246, +420 725 145 455

pro I/35 Libereckém kraji
Ing. Martin Čulík
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Liberec

Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

E-mail: martin.culik@rsd.cz
Tel.: +420 485 251 119, +420 606 625 746
pro D35 v Pardubickém kraji
Ing. Hana Jarolímová
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

E-mail: hana.jarolimova@rsd.cz
Tel.: +420 466 046 539, +420 725 936 024
pro D35 v Olomouckém kraji
Ing. Hana Urbánková
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Olomouc

Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

E-mail: hana.urbankova@rsd.cz
Tel.: +420 785 759 311, +420 724 106 423
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

E-mail: posta@rsd.cz
Tel.: +420 241 084 111